กทม.เร่งงานก่อสร้างระบบระบายน้ำย่านสุขุมวิท

  • วันที่ 16 มิ.ย. 2562 เวลา 16:43 น.

กทม.เร่งงานก่อสร้างระบบระบายน้ำย่านสุขุมวิท

รองผู้ว่าฯกทม.ลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้างระบบระบายน้ำย่านสุขุมวิทเร่งดันท่อลอด Pipe Jacking ควบคู่ไปกับการพัฒนาบ่อสูบเป็นแก้มลิงรับน้ำในช่วงฤดูฝน

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯกทม. ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (Pipe Jacking) บริเวณถนนสุขุมวิท จำนวน 5 โครงการ ประกอบด้วย บริเวณซอยสุขุมวิท 4 (นานาใต้) เขตคลองเตย บริเวณซอยสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี) บริเวณซอยสุขุมวิท 31 และซอยสวัสดี บริเวณถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย) เขตวัฒนา และบริเวณถนนสุขุมวิท จากซอยสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา เขตบางนา โดยมี นายสมศักดิ์ มีอุดมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

นายจักกพันธุ์ กล่าวว่า โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (Pipe Jacking) บริเวณถนนสุขุมวิท มีทั้งหมด 7 โครงการ ประกอบด้วย 1.ซอยสุขุมวิท 4 (นานาใต้) 2.ถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี) 3.ซอยสุขุมวิท 31 และซอยสวัสดี 4.ซอยสุขุมวิท 39 5.ถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย) และ 6.ซอยสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา และ 7.ซอยสุขุมวิท 14 อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง

ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าพบว่า โครงการบริเวณถนนสุขุมวิท บางโครงการยังมีความล่าช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ เช่น บริเวณซอยสุขุมวิท 39 เนื่องจากบริเวณถนนสุขุมวิทมีระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการดันท่อระบายน้ำ จึงได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคดังกล่าว รวมถึงประสานกับผู้รับจ้าง ในการปรับแผนการทำงานบางส่วน

นอกจากนี้ ได้เร่งรัดผู้รับจ้างให้ทำงานในส่วนที่ไม่ติดปัญหาหรืออุปสรรคให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งกำชับเรื่องความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้าง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้ใช้ทางเท้าในการสัญจร หรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อปัญหาการจราจรน้อยที่สุด อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวได้แบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วน คือ การดันท่อลอด และการก่อสร้างบ่อพักน้ำ

"ขณะนี้การก่อสร้างบ่อพักน้ำส่วนใหญ่จะแล้วเสร็จ คงเหลือในส่วนของการดันท่อลอด ซึ่งบ่อพักน้ำดังกล่าวสามารถพัฒนาเป็นแก้มลิงชั่วคราว เพื่อกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝน สำนักการระบายน้ำจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณบ่อพักน้ำ เพื่อสูบน้ำที่กักเก็บไว้ระบายลงคลองในพื้นที่ต่อไป โดยโครงการในฝั่งเลขคี่ จะรับน้ำจากถนนสุขุมวิทระบายน้ำลงคลองแสนแสบ โครงการในฝั่งเลขคู่จะรับน้ำจากถนนสุขุมวิทระบายน้ำลงคลองไผ่สิงห์โต คลองหัวลำโพง และคลองพระโขนง ส่วนโครงการบริเวณซอยสุขุมวิท 107 จะรับน้ำจากซอยลาซาลและซอยแบริ่งระบายน้ำลงคลองบางนา

ข่าวอื่นๆ