มหาดไทยสั่งทุกหน่วยเร่งรัดพัฒนาชีวิตชุมชนริมคลอง

  • วันที่ 14 มิ.ย. 2562 เวลา 18:37 น.

มหาดไทยสั่งทุกหน่วยเร่งรัดพัฒนาชีวิตชุมชนริมคลอง

มท.1ตรวจความคืบหน้าก่อสร้างเขื่อนเปรมประชากรดูแลจัดการที่อยู่อาศัยประชาชนสั่งทุกหน่วยเร่งรัดพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลอง

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย นางศิลปะสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพน้อยที่ 1 ผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ผู้แทนกรมธนารักษ์ ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร ระยะที่ 1 และการจัดการที่อยู่อาศัยประชาชน ณ คลองเปรมประชากร ช่วงหมู่บ้านแกรนด์คาแนล - คลองบ้านใหม่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 รับทราบแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากรแผนการดำเนินการ 9 ปี (พ.ศ. 2562 - 2570) และอนุมัติให้กระทรวงมหาดไทยโดยกรุงเทพมหานครดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากรจุดเริ่มต้นจากถนนเทศบาลสงเคราะห์ ถึงสิ้นสุดเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบกับคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 มีมติเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครดำเนินโครงการพัฒนาลำน้ำคลองเปรมประชากรเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาคลองเปรมประชากร โดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานร่วมกันทำให้คูคลองใสสะอาด ประชาชนไม่ได้รับความเดือดร้อน และมีที่อยู่อาศัย ภายใต้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องประชาสัมพันธ์ชี้แจงและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับชุมชนและประชาชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

สำหรับ ความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากรจากถนนเทศบาลสงเคราะห์ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร ช่วงคลองบ้านใหม่ถึงหมู่บ้านแกรนด์คาแนล (1) งานก่อสร้างเขื่อนฯ ความยาว 460 เมตร โดยกรุงเทพมหานคร (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) ตอกเสาเข็มเขื่อนแล้ว จำนวน 150 ต้น จากทั้งหมด 614 ต้น และทำการติดตั้งแผงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กแล้ว จำนวน 82 ช่อง จากทั้งหมด 612 ช่อง ผลงานที่ดำเนินการได้คิดเป็น 12% (2) งานก่อสร้างบ้านมั่นคง โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) จะดำเนินการก่อสร้างระยะแรก จำนวน 10 หลัง คาดว่าจะลงเสาเอก ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 และ (3) การสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ โดยฝ่ายทหาร ขณะนี้เตรียมการกำหนดพื้นที่พิธีปักธงกำหนดแนวเขตคลองเปรมประชากรและกิจกรรมจิตอาสา รวมถึงการพบปะพูดคุยกับประชาชนเพื่อทำความเข้าใจชี้แจง การรื้อถอนบ้านบางส่วน พร้อมทั้งรับฟังเสียงสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนจากการสร้างเขื่อน

สำหรับการดำเนินโครงการต่าง ๆ กระทรวงมหาดไทย ได้กำชับกรุงเทพมหานครให้พิจารณาตามความเหมาะสม หากสิ่งใดเริ่มดำเนินการก่อนได้ให้ทำทันที หากต้องขอรับสนับสนุนงบประมาณให้รีบดำเนินการ ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเป็นระยะต่อไป

ข่าวอื่นๆ