เตือน!มิจฉาชีพอาละวาดอ้างวิ่งเต้นช่วยสอบเข้าท้องถิ่นได้

  • วันที่ 13 มิ.ย. 2562 เวลา 20:02 น.

เตือน!มิจฉาชีพอาละวาดอ้างวิ่งเต้นช่วยสอบเข้าท้องถิ่นได้

อธิบดีสถ.แฉมีมิจฉาชีพแอบอ้างสามารถช่วยวิ่งเต้นให้สอบเข้าเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้ เตือนอย่าหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อ หากพบแจ้งเบาะแสด่วน !

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า จากที่มีการเผยแพร่ข้อความทางสื่อออนไลน์ว่า สามารถวิ่งเต้นซื้อตำแหน่งในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2562 ได้นั้นขอชี้แจงอย่าไปหลงเชื่ออย่างเด็ดขาดไม่เช่นนั้นจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ เสียทั้งเงินและเสียทั้งประวัติได้

ทั้งนี้ กรมฯ ขอเรียนว่า การดำเนินการสอบของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) มีนโยบาย และวัตถุประสงค์ ให้การสอบเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม เพื่อให้ได้คนดี มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม อย่างแท้จริงมาปฏิบัติงาน จึงได้กำหนดมาตรการต่างๆ ในการป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ 17 ขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการรับสมัครสอบ การออกข้อสอบ การคัดเลือกข้อสอบ การพิมพ์ข้อสอบ การจัดสถานที่สอบ การคุมสอบ และการตรวจข้อสอบ ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม จึงขอให้ผู้สมัครสอบแข่งขันทุกคน ได้เชื่อมั่นในกระบวนการสอบ และอย่าได้หลงเชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้หวังผลประโยชน์ (ตกเบ็ด) จากผู้สมัครสอบแข่งขัน และร่วมกันดำเนินการทั้งทางกฎหมาย และทางสังคมกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าว เพื่อประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และเพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้สมัครสอบแข่งขันทุกท่าน และเมื่อมีเบาะแสว่า มีการกล่าวแอบอ้างว่าสามารถวิ่งเต้นให้ได้ตำแหน่งมาดังที่กล่าวถึงนั้น กรมฯ ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้ให้เจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดำเนินการตรวจสอบและหาข้อเท็จจริงโดยด่วน

นอกจากนั้น ทั้งยังได้มีตั้งศูนย์อำนวยการสอบกลุ่มภาค/เขต และศูนย์อำนวยการสอบจังหวัดขึ้นทุกจังหวัด เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมแอบอ้างหรือหลอกลวงผู้สมัครสอบในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะมีการดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด และหากบุคคลดังกล่าวเป็นข้าราชการจะดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง โดยมาตรการหนึ่งในการดำเนินการได้มีการกำหนดบุคคลในทางลับ เพื่อตรวจสอบในกรณีดังกล่าวไว้ด้วย

อธิบดี สถ. กล่าวว่า กรณีมีผู้แอบอ้างว่ าจะช่วยให้ผู้สมัครสอบเป็นผู้สอบได้ โดยใช้วิธีการต่างๆ ขอให้ผู้สมัครสอบอย่าได้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อของผู้ที่แอบอ้างดังกล่าว และหากพบเห็นหรือทราบพฤติการณ์ที่จะมีการแอบอ้างดังกล่าว ขอให้แจ้งศูนย์ดำรงธรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หมายเลขโทรศัพท์ 0-2241-9014 หรือ 02-241-9000 ต่อ 3331 หรือ 081-174-3785 หรือ 081-174-3688 หรือเว็บไซด์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด และดำเนินการทางวินัย (กรณีเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น) ต่อผู้แอบอ้างนั้น

สำหรับ ผู้สมัครสอบใช้วิธีการใดๆ (วิ่งเต้น) ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ ความสามารถของตนเองในการสอบ จะถือว่า ผู้นั้นทุจริตในการสอบแข่งขัน ซึ่งจะมีผลทำให้ผู้สมัครสอบผู้นั้นถูกปรับตกในการสอบครั้งนี้ และผู้สมัครสอบผู้นั้นจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้ารับราชการใน อปท. อีก ไม่ว่าจะมีการรับสมัครสอบเมื่อใดก็ตาม หากผู้กระทำผิดเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ จะต้องรับโทษฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ซึ่งจะถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ หรือ ดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดแน่นอน

ข่าวอื่นๆ