คลิปข่าว กระทรวงพาณิชย์ยืนยันไม่อนุมัติปรับขึ้นราคาข้าวถุง

วันที่ 10 พ.ย. 2553 เวลา 10:02 น.
กระทรวงพาณิชย์ก็ยืนยันว่ายังไม่อนุมัติปรับขึ้นราคาถุง พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าจนถึงสิ้นปีนี้และเตรียมจัดงานธงฟ้าทุกภูมิภาคที่ประสบอุทกภัย