เปิดงานนิทรรศการการบินพลเรือน

วันที่ 10 พ.ย. 2553 เวลา 09:58 น.
ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดงานนิทรรศการการบินพลเรือน เพื่อเผยแพร่ พระปรีชาสามารถของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร

นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน แถลงข่าวเปิดงานนิทรรศการการบินพลเรือน ปี 2553 เพื่อเผยแพร่ พระปรีชาสามารถของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร โดยงานจะมีระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง