คลิปข่าว โครงการวมใจช่วยภัยน้ำท่วมแจกของล็อต 3

วันที่ 10 พ.ย. 2553 เวลา 09:52 น.
โครงการรวมใจช่วยภัยน้ำท่วมก็เดินทางไปถึงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา ตอนนี้ก็พร้อมที่จำข้าวของออกแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในวันนี้