น้ำท่วมไทยตายพุ่ง185ศพ

วันที่ 10 พ.ย. 2553 เวลา 09:42 น.
ปภ.รายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยทั่วประเทศตั้งแต่10ต.ค.ตาย185ศพ 30จังหวัดสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) รายงานยอดผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค.จนถึงปัจจุบัน มีจำนวนทั้งสิ้น 185 คน แยกเป็นผู้เสียชีวิตในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง รวม 127 คน และภาคใต้ 58 คน

สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง ยังคงมีเหลืออยู่อีก 18 จังหวัด 87 อำเภอ 670 ตำบล 4,919 หมู่บ้าน 474,497 ครัวเรือน คิดเป็น 1,421,140 คน พื้นที่การเกษตรเสียหาย 6,316,156 ไร่ ได้แก่ นครสวรรค์, นครราชสีมา, ศรีสะเกษ, สุรินทร์, ขอนแก่น, กาฬสินธุ์, มหาสารคาม, อุบลราชธานี, ร้อยเอ็ด, ชัยนาท, สิงห์บุรี, อ่างทอง, สุพรรณบุรี, พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี, สระบุรี, นนทบุรี และปทุมธานี
         
ทั้งนี้ตั้งแต่ 10 ต.ค.จนถึงปัจจุบัน มีจังหวัดที่ประสบภัยรวมทั้งสิ้น 39 จังหวัด ซึ่งขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 21 จังหวัด
         
ส่วนสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.จนถึงปัจจุบัน มีจังหวัดประสบอุทกภัยทั้งสิ้น 12 จังหวัด 130 อำเภอ 818 ตำบล 5,643 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 540,843 ครัวเรือน คิดเป็น 1,733,972 คน ได้แก่ สงขลา, สตูล, ตรัง, นราธิวาส, ยะลา, ปัตตานี, พัทลุง, สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, กระบี่, ชุมพร และระนอง
         
ในจำนวนผู้เสียชีวิต 58 ราย มาจากสงขลา 27 ราย สตูล 2 ราย สุราษฎร์ธานี 6 ราย ปัตตานี 5 ราย พัทลุง 6 ราย ชุมพร 1 ราย ตรัง 3 ราย นครศรีธรรมราช 8 ราย