งดสารพัดภาษี

วันที่ 10 พ.ย. 2553 เวลา 08:09 น.
ครม.เว้นสารพัดภาษีแถมจ่ายสวนยางไร่ละ 1.7 หมื่น

 

นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการเว้นภาษีช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ก.ย.-31 ธ.ค.โดยครอบคลุมทั้งผู้ประสบภัยและผู้ให้ความช่วยเหลือ ดังนี้ บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ประกอบการร้านค้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้เท่ากับความเสียหาย และไม่ต้องเสียภาษีในส่วนเงินได้จากการช่วยเหลือของรัฐ

นิติบุคคลที่เสียหายจากน้ำท่วมและได้รับค่าสินไหมชดเชยจากบริษัทประกันจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ และเงินช่วยเหลือจากภาครัฐและเอกชนก็ไม่ให้ถือว่าเป็นเงินได้ที่ต้องเสียภาษี

สำหรับผู้บริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อช่วยเหลือน้ำท่วมผ่านเอกชนที่เป็นตัวแทนรับบริจาค สามารถนำเงินบริจาคมาหักค่าลดหย่อนได้ไม่เกิน 10% ของเงินได้ ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา

กรณีที่นิติบุคคลได้บริจาคเงินหรือสิ่งของก็สามารถนำมาหักภาษีได้ไม่เกิน 2% ของกำไรสุทธิ และได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

อีกทั้งยังยืดเวลาการเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีแวต ภาษีธุรกิจเฉพาะออกไป 3 เดือน

นอกจากนี้ ครม.ยังมีมติอนุมัติให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้ที่ประสบภัยธรรมชาติ ทั้งที่เป็นสมาชิกกองทุนการทำสวนยาง และเกษตรกรที่ไม่เป็นสมาชิก ในอัตราไร่ละ 1.7 หมื่นบาท

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สำรวจความเสียหายเบื้องต้นพบว่า มีสวนยางพาราเสียหายทั้งสิ้น 5.4 แสนไร่ ในส่วนของไม้ยางพาราจะให้คณะกรรมการอำนวยการกำกับติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (คชอ.) รับซื้อไว้ทั้งหมด แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปในเรื่องราคารับซื้อ

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.ยังมีมติเห็นชอบให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ่ายเงินชดเชยรายได้เกษตรกรโครงการประกันรายได้ปี 2552/2553 แก่เกษตรกรเพิ่มเติมอีก 633 ล้านบาท ย้อนไปตั้งแต่ช่วงวันที่ 15 มี.ค.-25 เม.ย.ที่ผ่านมา

นายวัชระ กล่าวอีกว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ยังได้สั่งการให้กระทรวงการคลังไปดูแลธนาคารเฉพาะกิจในสังกัด และหารือกับธนาคารพาณิชย์เพื่อหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมเพิ่มเติมด้วย