ลงขัน1.8หมื่นล.กองทุนอาเซียนพัฒนาโครงสร้าง

วันที่ 10 พ.ย. 2553 เวลา 07:57 น.
คลังอาเซียนไฟเขียวตั้งกองทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาเซียน 600 ล้านเหรียญสหรัฐ

นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมรัฐมนตรีคลังอาเซียนมีมติให้จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Infrastructure Fund : AIF) โดยมีเป้าหมายให้ดำเนินการจัดเสร็จภายในปี 2554

สำหรับเงินลงทุนเริ่มต้นของกองทุนดังกล่าวจะอยู่ที่ 600 ล้านเหรียญสหรัฐ แบ่งเป็นเงินทุนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 450 ล้านเหรียญสหรัฐ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (เอดีบี) จะร่วมลงทุนเป็นจำนวนเงิน 150 ล้านเหรียญสหรัฐ

ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนจะดำเนินการหารือเพื่อหาข้อสรุปในรายละเอียดของการลงเงินทุนของแต่ละประเทศ พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำความตกลงเพื่อจัดตั้งแผนการดำเนินงาน ตลอดจนกลไกการทำงาน และหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการกองทุน เพื่อให้สามารถจัดตั้งกองทุนได้เร็ว และสามารถใช้ประโยชน์จากกองทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเร็ว

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังหารือถึงการจัดงาน เพื่อดึงดูดนักลงทุนสู่ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7 โดยปีนี้มาเลเซียจะเป็นเจ้าภาพ และมีกำหนดจัดงานในวันที่ 30 พ.ย.นี้ ซึ่งจะเป็นการประชาสัมพันธ์ พร้อมกับแสดงศักยภาพของอาเซียน ด้านความพร้อมที่จะรองรับการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ พร้อมทั้งยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถสอบถามในเชิงนโยบายกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนอย่างใกล้ชิด

ประเด็นสุดท้ายที่ประชุมได้หารือเพื่อจัดทำท่าทีในส่วนของรัฐมนตรีคลังอาเซียนเพื่อให้นำไปใช้เป็นท่าทีของอาเซียนในเวทีการประชุมสุดยอด จี20