นักธุรกิจตีปีกครม.เปิดทางเคลมภาษีได้

วันที่ 10 พ.ย. 2553 เวลา 07:56 น.
ครม.มาร์ค ออกสารพัดภาษีช่วยผลกระทบการชุมนุม ส่งเสริมการอ่านยันลดโลกร้อน

นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบมาตรการภาษีช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมที่ผ่านมา โดยบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลไม่ต้องนำเงินช่วยเหลือที่ได้รับจากรัฐบาล กทม. หรือบริษัทประกันภัยมาเสียภาษี

สำหรับนิติบุคคลที่ได้รับเงินช่วยเหลือในส่วนของเงินเดือนที่ได้จ่ายให้ลูกจ้างไป และบริษัทประกันภัยที่จ่ายสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันไม่ต้องนำเงินช่วยเหลือและรายจ่ายดังกล่าวมาเสียภาษี

กรณีทรัพย์สินที่เสียหาย ให้หักรายจ่ายได้เพิ่มอีก 1 เท่า ของมูลค่าอาคารที่เหลืออยู่ หรือหักรายจ่ายได้เพิ่มอีก 50% ของมูลค่าอาคารที่สร้างเสร็จ แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า

นอกจากนี้ ยังเห็นชอบมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เฉพาะที่คำนวณจากรายได้จากการจำหน่ายคาร์บอนเครดิตนอกประเทศเป็นเวลา 3 ปี

สุดท้าย ครม.ยังได้เห็นชอบมาตรการภาษีส่งเสริมการอ่าน โดยเปิดให้บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีค่าใช้จ่ายในการซื้อหนังสือ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อบริจาคให้แก่สถานศึกษาของราชการและเอกชน นำรายจ่ายดังกล่าวมาหักภาษีเงินได้ 2 เท่า แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้สุทธิ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา และไม่เกิน 2% ของกำไรสุทธิกรณีเป็นนิติบุคคล

นิติบุคคลสามารถนำค่าใช้จ่ายในการซื้อหนังสือและสื่อเพื่อส่งเสริมการอ่านให้ห้องสมุดขององค์กรมาหักเป็นค่าใช้จ่ายภาษีได้ 2 เท่า