ลูกจ้างราชการเฮได้บำเหน็จตกถึงทายาท15เท่า

วันที่ 10 พ.ย. 2553 เวลา 07:55 น.
ลูกจ้างราชการเฮครม.ไฟเขียวจ่ายบำเหน็จตกทอดแก่ทายาทได้ ให้ 15 เท่าของบำเหน็จรายเดือนที่ลูกจ้างเคยได้รับ ใช้งบ 1.5 หมื่นล้านใน 40 ปี

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติตรวจสอบก่อนประกาศใช้

“รัฐบาลที่ผ่านมาเคยพิจารณาอนุมัติให้ลูกจ้างของส่วนราชการมีบำเหน็จรายเดือน หรือบำเหน็จพิเศษ แต่ตอนนั้นยังมีข้อจำกัดว่า เมื่อลูกจ้างรายดังกล่าวตายก็จะสิ้นสุดลง รัฐบาลจึงแก้ไขใหม่ให้ตกทอดสู่ทายาทได้”นายวัชระ กล่าว

นายมั่น พัธโนทัย รมช.คลังกล่าวชี้แจงว่า มีลูกจ้างที่เข้าข่ายได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ปีละ 4,000 คน ซึ่งได้ประเมินค่าใช้จ่ายทั้งหมดไว้ 1.5 หมื่นล้านบาท ในระยะเวลา 42 ปี

รมช.คลัง กล่าวว่า การจ่ายบำเหน็จให้แก่ลูกจ้างให้เริ่มจ่ายตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นไป โดยขณะนี้ประเมินว่าจะใช้งบกว่า 600 ล้านบาท ถ้าลูกจ้างทำงานครบ 25 ปี ก็จะได้รับบำเหน็จ ทั้งนี้ครม.ให้ใช้งบประมาณปี 2554 ในหมวดบำเหน็จบำนาญไว้กว่า 9 หมื่นล้านบาท ในปีแรกกว่า 600 ล้านบาท ซึ่งถือว่าไม่มาก

ทั้งนี้ ลูกจ้างที่ได้รับบำเหน็จรายเดือนหากถึงแก่ความตาย จะมีการจ่ายบำเหน็จตกทอดเป็นจำนวน 15 เท่าของบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนแล้วแต่กรณีให้แก่ทายาท