สิงห์ทองเศร้าสิ้นอาจารย์ป๋าผู้ก่อตั้งคณะรัฐศาสตร์ม.รามคำแหง

วันที่ 08 มิ.ย. 2562 เวลา 17:16 น.
สิงห์ทองเศร้าสิ้นอาจารย์ป๋าผู้ก่อตั้งคณะรัฐศาสตร์ม.รามคำแหง
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จิรโชค วีระสย ผู้ก่อตั้งคณะรัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง เสียชีวิตโรคประจำตัวในวัย 83 ปี สวดพระอภิธรรมที่วัดเทพลีลา 8-14 มิ.ย. พระราชทานเพลิงศพ 15 มิ.ย.

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จิรโชค วีระสย ผู้ก่อตั้งและคณบดีคนแรก ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เสียชีวิตเมื่อเช้านี้ด้วยโรคประจำตัว รวมอายุได้ 83 ปี มีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และสวดพระอภิธรรมเป็นเวลา 7 คืน ตั้งแต่วันที่ 8-14 มิ.ย. 2562 เวลา 19.00 น. ณ วัดเทพลีลา ซอยรามคำแหง 39 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ วันที่ 15 มิ.ย. 2562

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จิรโชค มีชื่อเดิมว่า ดร.บรรพต วีระสัย ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันทุกคนเรียกกันว่า "อาจารย์ป๋า" เกิดเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2479 การศึกษาสูงสุดปริญญาเอกรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เริ่มต้นทำงานเป็นหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยา มานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี 2512-2514 และเป็นเลขาธิการศูนย์วิจัยลานนาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในปี 2513 เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง สมัยที่ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ เป็นประธาน เมื่อมหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดดำเนินการในปี 2514 คณะรัฐศาสตร์มีฐานะเป็นภาควิชาหนึ่งในคณะนิติศาสตร์ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จิรโชค ได้ก่อตั้งคณะรัฐศาสตร์ขึ้นมาแยกจากคณะนิติศาสตร์ในปี 2516 ดำรงตำแหน่งคณบดีตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. 2518-14 มิ.ย.2520 นอกจากนี้ ยังเป็นหัวหน้าโครงการจัดตั้งสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในปี 2524 และเป็นกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต่อมาในปี 2530 ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดตั้งบัณฑิตศึกษาขึ้นเป็นครั้งแรกใน 4 คณะ ได้แก่ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มีผลงานทางวิชาการเป็นผู้เรียบเรียงและแปลหนังสือหลายเล่ม โดยเฉพาะวิชา POL1100 (PS103) รัฐศาสตร์ทั่วไป ที่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกคนจะต้องเรียนตามหลักสูตร และยังมีบทความวิชาการอีกเป็นจำนวนมาก

เครดิตภาพ Elijah Pimthaimaidai