สถ.เตือนอย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างวิ่งเต้นช่วยเหลือให้สอบบรรจุติด

วันที่ 20 พ.ค. 2562 เวลา 14:10 น.
สถ.เตือนอย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างวิ่งเต้นช่วยเหลือให้สอบบรรจุติด
อธิบดี สถ. เตือนอย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างช่วยให้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ขู่ใครฝ่าฝืนมีโทษรุนแรงแม้แต่ข้าราชการทำผิดก็ไม่เว้น

เมื่อวันที่ 20 พ.ค.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปี 2545 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นองค์กรที่มีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น แต่ปรากฏว่า มีปัญหาเกี่ยวกับการทุจริต การใช้ระบบอุปถัมภ์ หรือการเรียกรับผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ มาโดยตลอด

ทั้งนี้ กระทั้งในปี 2559 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ระงับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 32 แห่ง และสั่งให้พนักงานส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องไปช่วยราชการจังหวัดระหว่างการตรวจสอบ 55 ราย เนื่องจากมีการร้องเรียนและตรวจสอบพบการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ ต่อมาเมื่อปี 2560 หัวหน้าคสช. จึงมีคำสั่ง กำหนดให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เข้ามาทำหน้าที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน โดยมีคณะกรมการกลางการสอบแข่งขัน (กสถ.) ที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

อธิบดี สถ. กล่าวว่า จากกรณีดังกล่าวคณะกรรมการการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) จึงได้มีการดำเนินการสอบแข่งขันครั้งแรกภายใต้คำสั่ง คสช. ดังกล่าวเมื่อปี 2560 โดยมีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งต่า งๆ กว่า 30,000 คน ซึ่งการสอบครั้งนั้นสามารถป้องกันปัญหาการทุจริตได้ในทุกรูปแบบ สามารถสร้างการยอมรับและความเชื่อมั่นให้แก่หน่วยงาน อปท. และประชาชนทั่วไป

สำหรับ ในการดำเนินการสอบแข่งขันในปี 2562 คณะกรรมการการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้มีการประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 9 - 31 พ.ค. 2562 ขณะนี้ ปรากฏว่า มีผู้แอบอ้างเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ (ตกเบ็ด) จากผู้สมัครสอบเป็นจำนวนมาก โดยเสนอว่า สามารถช่วยผู้สมัครสอบ ให้สอบได้ โดยใช้วิธีการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการกล่าวอ้างว่ารู้จักข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่สามารถช่วยผู้สมัครสอบให้สอบได้ จะหาคนเข้าสอบแทนผู้สมัครสอบ มีข้อสอบที่ใช้ในการสอบ หรือสามารถส่งสัญญานโดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ หรือช่วยผู้เข้าสอบในขณะสอบให้ทำข้อสอบได้ ฯลฯ

" จึงขอแจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบโดยทั่วกันว่า อย่าได้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อของผู้ที่แอบอ้างว่าจะช่วยเหลือใดๆได้ เพราะมีขั้นตอนการปฎิบัติอย่างชัดเจน หรืกรณีผู้สมัครสอบไปวิ่งเต้น นอกเหนือจากการใช้ความรู้ ความสามารถของตนเองในการสอบ จะถือว่าทุจริตในการสอบแข่งขันจะถูกปรับตกในการสอบครั้งนี้ และจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้ารับราชการใน อปท.อีก หากผู้กระทำผิดเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ จะต้องรับโทษฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ซึ่งจะถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ และหรือดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด" อธิบดี สถ.กล่าว