จากพวกขี้ยา! "ม.จ.จุลเจิม" หนุนรัฐบาลใหม่ทำ "โซนสูบบุหรี่"

วันที่ 19 พ.ค. 2562 เวลา 12:39 น.
จากพวกขี้ยา! "ม.จ.จุลเจิม" หนุนรัฐบาลใหม่ทำ "โซนสูบบุหรี่"
ม.จ.จุลเจิม ยุคล เรียกร้องรัฐบาลหน้าจัดพื้นที่สูบบุหรี่ตามที่สาธารณะ มองเสียภาษีเหมือนกัน

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล โพสต์เฟซบุ๊กเรียกร้องให้รัฐบาลชุดต่อไปดำเนินการให้มีการกำหนดพื้นที่สูบบุหรี่ตามสนามบิน ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม ฯลฯ

หม่อมเจ้าจุลเจิม ระบุสาเหตุการเรียกร้องว่า เสียงร้องที่ผิดกฎหมาย จากพวกขี้ยา.....ทำไมหนอประเทศที่เจริญแล้ว เช่น ประเทศญี่ปุ่น จีน เขาจัดที่ให้พวกขี้ยาเช่นผม ได้มีพื้นที่ส่วนตัวให้สูบบุหรี่ได้

แต่ประเทศไทย กลับห้ามสูบบุหรี่ ทั้งๆที่ผมและเหล่าขี้ยา ก็เสียภาษีเหมือนกับท่านที่ไม่สูบบุหรี่ ยิ่งสนามบินทั้งภายในและต่างประเทศ ผู้โดยสารมาจากต่างประเทศ ในประเทศลงจากเครื่องบิน เดินหาที่สูบบุหรี่ไม่ได้ ต้องแอบไปสูบที่ข้างถนนกัน ซึ่งมันเป็นธรรมชาติของขี้ยาเช่นผม และมันไม่เป็นการเอาเปรียบกันเกินไปหรือครับ

รัฐบาลหน้าช่วยพิจารณาให้ด้วยครับ ไม่ว่าที่สนามบิน ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม ฯลฯ...ควรจัดให้มีที่สูบบุหรี่ ให้พวกขี้ยาให้เป็นกิจจะลักษณะเฉพาะ อย่าปล่อยให้พวกกระผมเป็นประชาชนชั้นสองของประเทศต้องผ่าฝืนกฏหมายห้ามสูบบุหรี่เลยครับ

ขี้ยาจากต่างประเทศ เขาสงสัยให้ถามมาครับ ยิ่งที่สนามบินสุวรรณภูมิ หรือดอนเมือง กำไรเป็นหมื่นล้าน จะสร้างที่สูบบุหรี่ ไม่กี่ตังให้พวกเรา พวกขี้ยา ได้มี่ที่สูบบุหรี่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บ้างไม่ได้เลยหรือครับ เรากำลังเป็นประชาธิปไตย ทุกคนมีสิทธิ และเสรีภาพ เท่าเทียมกันแล้วไม่ใช่หรือครับ อย่าปล่อยให้ผมและสมาชิกขี้ยาทั้งหลายโดนปล่อยเกาะเลยครับ ขอบคุณครับถ้าท่านผู้เกี่ยวข้องได้อ่าน"

ทั้งนี้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดพื้นเขตปลอดบุหรี่ทั้งภาพในและภานนอกอาคาร อาทิ สถานพยาบาล สถานศึกษาหรือสถานที่เรียนรู้ฝึกอบรม สนามเด็กเล่น ธนาคาร ร้านอาหาร และพื้นที่สาธารณะอื่นๆดังนี้ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/279/T_0018.PDF ส่วนพื้นที่เขตสูบบุหรี่ตามมาตรา 44 (1) ของ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 กำหนดไว้ว่าต้องมีเครื่องหมายติดแสดงไว้ให้เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นเขตสูบบุหรี่