อ.เจษฎา เปิดระเบียบกระทรวง เตือนครูไม่มีสิทธิลงโทษให้เด็กอาย

  • วันที่ 19 พ.ค. 2562 เวลา 11:33 น.

อ.เจษฎา เปิดระเบียบกระทรวง เตือนครูไม่มีสิทธิลงโทษให้เด็กอาย

ผช.ดร.เจษฎา โพสต์ภาพเด็กนักเรียนชายถูกไถผม ชี้ครูไม่มีสิทธิลงโทษให้เด็กอับอาย

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. ผช.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กตั้งคำถามและอธิบายถึงระเบียบกระทรวงศึกษาฯ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา หลังแชร์ภาพจากผู้ใช้ทวิตเตอร์ชื่อ “Lahud In Black” ซึ่งเป็นรูปเด็กนักเรียนชาย 2 คน ถูกปัตตาเลี่ยนไถผมครึ่งหัว

ผช.ดร.เจษฎา ระบุว่า อยากรู้จังว่าน้องเค้าทำผิดอะไรถึงโดนไถผมแบบนี่ แต่ที่แน่ๆถ้าเป็นครูทำ ครูคนนั้นก็ทำผิดระเบียบขั้นตอนการลงโทษเด็กนักเรียนด้วย พูดง่ายๆคือ ครูไม่มีสิทธิลงโทษที่ทำให้เด็กต้องอับอายขายหน้าครับ

ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 ได้กำหนดวิธีการลงโทษไว้ ซึ่งจะนำมากล่าวถึงในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญดังนี้

ข้อ 4. “การลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำความผิด โดยมีความมุ่งหมายเพื่อการอบรมสั่งสอน

ข้อ 5 โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำความผิดมี 4 สถานดังนี้

1.ว่ากล่าวตักเตือน

2.ทำทัณฑ์บน

3.ตัดคะแนนความประพฤติ

4.ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ข้อ 6 ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง หรือลงโทษด้วยความโกรธ หรือด้วยความพยาบาท โดยให้คำนึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษา และความร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วย

ข่าวอื่นๆ