ผู้ว่าฯกทม.นำทำบุญวิสาขบูชา แนะทำความดี ส่งเสริมชีวิตให้ประสบความสำเร็จ

  • วันที่ 18 พ.ค. 2562 เวลา 11:31 น.

ผู้ว่าฯกทม.นำทำบุญวิสาขบูชา แนะทำความดี ส่งเสริมชีวิตให้ประสบความสำเร็จ

ผู้ว่าฯ กทม. นำ ชาวพุทธร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 68 รูปเนื่องในวันวิสาขบูชา แนะทำความดี ส่งเสริมชีวิตให้ประสบความสำเร็จ

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯกทม.) เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูปและพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 68 รูป ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชน ร่วมพิธี ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ กทม.ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 12-18 พ.ค. 62 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกทม. โดยเมื่อวันที่ 12 พ.ค.กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากพระบรมมหาราชวังมายังลานคนเมือง และอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนมณฑปให้ประชาชนได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล และจะอัญเชิญกลับพระบรมมหาราชวัง ในวันที่18 พ.ค.

ผู้ว่าฯกทม.กล่าวเชิญชวนพุทธศาสนิกชนว่า ในช่วงเย็นจะมีพิธีเวียนเทียนบริเวณลานคนเมืองแห่งนี้ ซึ่งเป็นการเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุที่ได้อัญเชิญจากพระบรมมหาราชวังมาประดิษฐาน จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงมาเวียนเทียนและกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุร่วมกัน ส่วนพุทธศาสนิกชนที่อยู่ห่างไกลก็ขอเชิญร่วมเวียนเทียนตามวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ค้ำจุนโลกสืบไป และขอให้พี่น้องข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตลอดจนประชาชนทั่วไปยึดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน ซึ่งการทำความดีนั้นสามารถทำได้ในทุกวัน ทุกเวลา โดยการประพฤติปฏิบัติแต่กรรมดีจะส่งผลให้ประสบความสุข ความสำเร็จในหน้าที่การงาน ตลอดจนครอบครัว และธุรกิจของทุกคนตลอดไป

ทั้งนี้ ตลอดการจัดงานเทศกาลฯ มีกิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหลาก หลายประการ เช่น พิธีเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลทุกวันในเวลา 10.00 น. มีพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และพิธีเวียนเทียนทุกวันในเวลา 17.00 น. รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เช่น การแสดงธรรมะบันเทิง การเสวนาธรรม เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก นิทรรศการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นต้น

สำหรับวันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล เนื่องจากพุทธศาสนิกชนทุกนิกาย พร้อมใจกันจัดพิธีพุทธบูชาในวันนี้พร้อมกันทั่วโลก และสหประชาชาติได้ยกย่องให้ “วันวิสาขบูชา” เป็น “วันสำคัญสากลนานาชาติ (International Day)”หรือ“วันสำคัญของโลก” เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2542 โดยประเทศไทยเริ่มต้นจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาขึ้นในปี 2527 โดยมีศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรหลักในการดำเนินการ และประสานการจัดงาน ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายองค์กรชาวพุทธ

ข่าวอื่นๆ