ปปส.รับลูกเตรียมดันกัญชงพืชเศรษฐกิจ

วันที่ 16 พ.ค. 2562 เวลา 14:18 น.
ปปส.รับลูกเตรียมดันกัญชงพืชเศรษฐกิจ
ป.ป.ส.เตรียมดันกัญชงพืชเศรษฐกิจปี 63 อนุญาตเอกชนปลูก ชี้เมล็ดสามารถสกัดน้ำมันโอเมกา 3, 6 ได้ แต่ยังไม่ปลดล็อคพ้นพืชเสพติดประเภท 5

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส)นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เปิดเผยความคืบหน้าหลังจากกระทรวงสาธารณสุขเร่งผลักดันให้พืชกัญชง หรือเฮมพ์เป็นพืชเศรษฐกิจว่า ขณะนี้พืชกัญชงยังอยู่ระหว่างการนำร่องปลูกในพื้นที่พัฒนาชาวเขาภาคเหนือและและภาคอีสานตอนบน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ปลูกกัญชงสำหรับใช้ประโยชน์ทอเส้นใยผ้าในครัวเรือนและเชิงอุตสาหกรรม โดยอนุญาตให้ปลูกเฉพาะหน่วยงานราชการเท่านั้น ตามกฎกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 เฉพาะกัญชง หรือเฮมพ์ (Hemp) ซึ่งสายพันธุ์กัญชงที่จะปลูกได้ต้องมีปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol หรือ THC) ไม่เกินร้อยละ 1.0 ต่อน้ำหนักแห้ง เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำกัญชงไปใช้ในทางที่ผิด

นายนิยม กล่าวอีกว่าเบื้องต้นการทดลองปลูกอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ ยังไม่มีรายงานว่าเกิดปัญหาระหว่างการควบคุม และยังมีความชัดเจนว่าพืชกัญชงที่ได้ทดลองปลูกสามารถนำเมล็ดซีดเฮมพ์ (Seed Hemp) ไปสกัดน้ำมันโอเมกา 3 และโอเมกา 6 ซึ่งมีประโยชน์, และมีเส้นใยที่นำไปใช้ทอผ้า และมีสาร Cannabidiol หรือ CBD  สูง ดังนั้นระหว่างนี้จึงยังไม่สามารถเสนอให้พืชกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจได้ แต่เมื่อใกล้ครบกำหนดเงื่อนไขทดลองปลูก 3 ปีในวันที่ 31 ธ.ค.63  ป.ป.ส.จะประชุมหารือถึงมาตรการปลูกกัญชง เพื่อเสนอให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ซึ่งส่วนตัวเห็นว่าอาจจะอนุญาตให้บริษัทเอกชนปลูกพืชกัญชงได้ นำไปสกัดเป็นเวชสำอางค์  เสื้อผ้า แต่พืชกัญชงยังถือเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5  

ทั้งนีเปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขอนุญาตให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ทดลองปลูกกัญชงเพื่อการวิจัยในด้านเมล็ดพันธุ์ ส่งเสริมการปลูกและสร้างมูลค่าเพิ่ม พัฒนากระบวนการแปรรูปจากเส้นใย โดยจำกัดเขตทดลองปลูกใน 6 จังหวัด 15 อำเภอ ประกอบด้วย จ.เชียงใหม่ 4 อำเภอ ได้แก่ อ.แม่วาง อ.แม่ริม อ.สะเมิง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงราย 3 อำเภอ ได้แก่ อ.เทิง อ.เวียงป่าเป้า อ.แม่สาย จ.น่าน 3 อำเภอ ได้แก่ อ.นาหมื่น อ.สันติสุข อ.สองแคว จ.ตาก 1 อำเภอ คือ อ.พบพระ จ.เพชรบูรณ์ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อ.หล่มเก่า อ.เขาค้อ และ จ.แม่ฮ่องสอน 1 อำเภอ คือ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต