ทนายชี้ "พลเมืองดี งัดประตูช่วยเด็กติดในรถ" ไม่ต้องรับโทษ เหตุช่วยชีวิตผู้อื่น

วันที่ 14 พ.ค. 2562 เวลา 19:30 น.
ทนายชี้ "พลเมืองดี งัดประตูช่วยเด็กติดในรถ" ไม่ต้องรับโทษ เหตุช่วยชีวิตผู้อื่น
ทนายเกิดผล ชี้พลเมืองดีงัดประตูช่วยเด็ก 1 ขวบติดในรถไม่ต้องรับผิดทางแพ่งและอาญา-หลังเจ้าของรถจ่อฟ้อง

จากกรณีสังคมวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ที่หญิงเจ้าของรถยนต์คันหนึ่งที่มีลูกสาว 1 ขวบติดอยู่ภายในรถ พยายามเรียกค่าเสียหายหญิงสาวอีกรายที่เป็นภรรยาของช่างกุญแจและพอมีประสบการณ์ปลดล๊อคประตูรถ ภายหลังเธอ(ภรรยาช่างกุญแจ)พยายามใช้ลวดช่วยปลดกุญแจแต่ไม่สำเร็จเนื่องจากหญิงเจ้าของรถไยอมให้ทุบกระจก นั้น

สำหรับเรื่องนี้ ทนายเกิดผล แก้วเกิด วิเคราะห์ความรู้ทางกฎหมายจากกรณีดังกล่าว ว่า การที่เด็กติดอยู่ในรถเพราะความประมาทของตัวเองแล้วมีคนไปช่วยลูก แทนที่จะสำนึกบุญคุณเขากลับคิดจะเอาเรื่อง แบบนี้ใครอยากจะช่วย แต่ถึงแม้รถคุณจะเสีนหายแค่ไหน ผู้ที่เข้าไปช่วยเด็กก็ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและอาญา แม้แต่สลึงเดียว

ทั้งนี้ทางอาญา ผู้กระทำก็ไม่ต้องรับโทษฐานทำให้เสียทรัพย์ เพราะเป็นการกระทำด้วยความจำเป็น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 67 ที่บัญญัติว่า ผู้ใดกระทำความผิดด้วยความจำเป็น

(1) เพราะอยู่ในที่บังคับ หรือภายใต้อำนาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้ หรือ

(2) เพราะเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากภยันตรายที่ใกล้จะถึงและไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธีอื่นใดได้ เมื่อภยันตรายนั้นตนมิได้ก่อให้เกิดขึ้นเพราะความผิดของตน ถ้าการกระทำนั้นไม่เป็นการเกินสมควรแก่เหตุแล้ว ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ

ส่วนทางแพ่ง ก็ไม่ต้องรับผิด ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีรถบุบสลายแต่ประการใด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 450 ที่บัญญัติว่า ถ้าบุคคลทำบุบสลายหรือทำลายทรัพย์สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อจะบำบัดปัดป้องภยันตรายซึ่งมีมาเป็นสาธารณะโดยฉุกเฉิน ท่านว่าไม่จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนหากความเสียหายนั้นไม่เกินสมควรแก่เหตุภยันตราย ถ้าบุคคลทำบุบสลายหรือทำลายทรัพย์สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อจะบำบัดปัดป้องภยันตรายอันมีแก่เอกชนโดยฉุกเฉินผู้นั้นจะต้องใช้คืนทรัพย์นั้น

ถ้าบุคคลทำบุบสลายหรือทำลายทรัพย์สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อจะป้องกันสิทธิของตนหรือของบุคคลภายนอกจากภยันตรายอันมีมาโดยฉุกเฉินเพราะตัวทรัพย์นั้นเองเป็นเหตุบุคคลเช่นว่านี้หาต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่ หากว่าความเสียหายนั้นไม่เกินสมควรแก่เหตุแต่ถ้าภยันตรายนั้นเกิดขึ้นเพราะความผิดของบุคคลนั้นเองแล้ว ท่านว่าจำต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้