ข้าราชการสถ.ร่วมทำความสะอาดบริเวณวัดราชบพิธฯ

วันที่ 30 เม.ย. 2562 เวลา 16:31 น.
ข้าราชการสถ.ร่วมทำความสะอาดบริเวณวัดราชบพิธฯ
อธิบดี สถ.นำข้าราชการร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดราชบพิธฯ

เมื่อวันที่ 30 เม.ย. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดกว่า 70 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยการทำความสะอาดวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

สำหรับ กิจกรรมจิตอาสา เป็นการเตรียมความพร้อม เพื่อให้บริเวณโดยรอบวัดราชบพิธฯ มีความสะอาด เรียบร้อย สง่างาม สมกับเป็นสถานที่ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค มาทรงบูชาพระรัตนตรัยและทรงสวมพระรัศมีทองคำลงยาราชาวดี (ฉัพพรรณรังสี) ถวายพระพุทธอังคีรสประธานพระอุโบสถวัดราชบพิธฯในวันที่ 5 พ.ค. 2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

นายสุทธิพงษ์ เปิดเผยว่า ตลอดทั้งสัปดาห์นี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เชิญชวนข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด ร่วมทำความ ดี ด้วยหัวใจ ในโอกาสพิธีมหามงคลของแผ่นดิน โดยเมื่อวันที่ 29 เม.ย. ก็ได้ร่วมกันปลูก “ต้นรวงผึ้ง” ต้นไม้มหามงคลประจำรัชกาล จำนวน 19 ต้น ปลูกเรียงเป็นหมายเลข 10 ที่บริเวณด้านข้างพระที่นั่งนงคราญสโมสร เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อความเป็นสิริมงคลร่มเย็นสืบไป

ทั้งนี้ การร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เป็นโครงการที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการต่าง ๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา ได้ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ ในส่วนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดราชบพิธฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมายังวัดราชบพิธฯ ในวันที่ 5 พ.ค. ขณะเดียวกันเป็นกิจกรรมสร้างความสามัคคี ความเสียสละ ให้กับคนไทยได้เป็นอย่างดี

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต