กทม.ชวนสวมเสื้อเหลืองร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  • วันที่ 29 เม.ย. 2562 เวลา 20:50 น.

กทม.ชวนสวมเสื้อเหลืองร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ผู้ว่าฯกทม.เตรีมส่งมอบพื้นที่ให้ฝ่ายความมั่นคงเข้าควบคุมดูแล หลังจากตกแต่งสถานที่เสร็จเกือบ 100% รอแค่ซ่อมแซมไม้ดอกไม้ประดับที่เหี่ยวเฉาเพราะอากาศร้อน

เมื่อวันที่ 29 เม.ย. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กทม. ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกทม. ผู้บริหารกทม. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง)

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า กทม.ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุม ติดตามการจัดเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชภิเษก พระราชพิธีสำคัญอย่างยิ่งของประเทศ และต้องถูกต้องครบถ้วน ไม่อาจขาดตกบกพร่องได้โดยเด็ดขาด ซึ่งเนื้องานในส่วนที่กทม.ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการจัดงานของรัฐบาล ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 100 % คงเหลือแต่การเพิ่มเติมการประดับตกแต่งไฟฟ้า จากการหารือกับการกฟน. คาดว่าภายในวันที่ 30 เม.ย.นี้ จะแล้วเสร็จสมบูรณ์

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อนทำให้ไม้ดอกไม้ประดับเหี่ยวเฉาหรือเสียหายบ้าง กทม.จึงต้องมีการซ่อมแซมการตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับอีกเล็กน้อย เพื่อให้ภาพการจัดงานออกมางดงามสมพระเกียรติ ทั้งนี้หลังจากดำเนินงานตกแต่งสถานที่แล้วเสร็จ จะส่งมอบพื้นที่ให้ฝ่ายความมั่นคงเข้าควบคุมดูแลต่อไป

ผู้ว่าฯกทม. กล่าวว่า ขอเชิญชวนประชาชนที่จะเข้ามาร่วมงานพระราชพิธีฯ และร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ แต่งกายด้วยชุดสุภาพสวมใส่เสื้อเหลือง หากเป็นไปได้ขอให้สวมใส่เสื้อเหลืองแบบมีปก เพื่อความสวยงามและเป็นการร่วมถวายความจงรักภักดีแด่องค์พระประมุขของประเทศ รวมทั้งขอเชิญชวนประชาชน ร่วมกันประดับธงชาติ และธงสัญลักษณ์งานพระราชพิธีฯ ตามอาคารบ้านเรือนโดยพร้อมเพรียงกันด้วย

 

ข่าวอื่นๆ