คนเมืองจี้กทม.ทบทวนเปลี่ยนเวลาเปิด "สวนจตุจักร" ชี้ไม่สอดคล้องวิถีชีวิต

วันที่ 21 เม.ย. 2562 เวลา 13:26 น.
คนเมืองจี้กทม.ทบทวนเปลี่ยนเวลาเปิด "สวนจตุจักร" ชี้ไม่สอดคล้องวิถีชีวิต
กลุ่มประชาชนที่ออกกำลังกายในสวนจตุจักรขอ กทม.ทบทวนเวลาเปิดใช้บริการหลังเปลี่ยนจากตี4ครึ่งเป็นตี5 ชี้ไม่สอดคล้องวิถีชีวิตคนต้องไปทำงานเช้า

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 62 กลุ่มประชาชนผู้ใช้บริการสวนจตุจักรได้ร้องเรียนผ่านโพสต์ทูเดย์เพื่อขอให้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ทบทวนการเปลี่ยนแปลงเวลาการเปิดให้ใช้บริการสวนจตุจักร หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงเวลาใช้บริการจากเดิมเปิดเวลา 04.30 น. เป็น 05.00 น. โดยกทม.ได้ระบุเหตุผล 3 ข้อคือ 1.กลัวผู้ที่มาออกกำลังกายจะได้รับอุบัติเหตุเนื่องจากเป็นเวลาเช้ามืดแสงสว่างอาจไม่เพียงพอ 2.อาจมีมิจฉาชีพมาก่อความเดือดร้อน 3. เป็นการปฏิบัติตามประกาศกทม.เรื่องการจัดระเบียบสวนสาธารณะ

กลุ่มประชาชนผู้ใช้บริการสวนจตุจักรระบุว่า เวลาการเปิดและปิดทำการของสวนจตุจักรเดิมคือ เปิด 04.30 น. และ ปิดเวลา 21.00 น. เป็นเวลาที่เหมาะสมแก่การออกกำลังกายแล้ว ซึ่งประชาชนที่มาใช้บริการเป็นกิจวัตร ก็ได้ปรับเปลี่ยนเวลาในการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อให้สอดคล้องกัยเวลาดังกล่าวแล้ว การที่กทม.ปรับเวลาเปิดใหม่เป็น 05.00น. ทำให้กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ใช้บริการ

"การเลื่อนเวลาเปิดทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากบางรายเดินทางไป-กลับโดยใช้ขนส่งสาธารณะ ทำให้ต้องเผชิญกับสภาวะการจราจรติดขัด รวมทั้งการเลื่อนเวลาเปิดออกไปยังทำให้ช่วงเวลาระหว่างการออกกำลังกายไปตรงกับช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้น ทำให้เกิดปัจจัยเกี่ยวกับสภาพอากาศที่ร้อนทำให้ไม่อาจใช้บริการสวนจตุจักได้อย่างเต็มที่"กลุ่มประชาชนระบุ

กลุ่มประชาชนระบุด้วยว่า ขอให้กทม.ทบทวนและเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการใช้บริการสวนสาธารณะให้เป็นไปตามกำหนดเดิม คือ เวลาเปิด 04.30 น. และปิดเวลา 21.00 น. อันเป็นการทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะโดยส่วนรวม