ริ้วขบวนเชิญคนโท"น้ำอภิเษก"ไปวัดพระแก้ว

  • วันที่ 19 เม.ย. 2562 เวลา 10:03 น.

ริ้วขบวนเชิญคนโท"น้ำอภิเษก"ไปวัดพระแก้ว

มหาดไทย เชิญน้ำอภิเษก 86 คนโท ไปเก็บรักษายังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พ.ค.

เมื่อวันที่ 19 เม.ย. ที่วัดสุทัศนเทพวราราม กระทรวงมหาดไทย ได้ทำพิธีเชิญคนโทน้ำอภิเษก จากวัดสุทัศนเทพวรารามไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยในเวลา 06.45น. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย  ร่วมด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เชิญคนโทน้ำอภิเษกจำนวน 86 คนโท ออกจากพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เก็บรักษาไว้ เพื่อประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 4 พฤษภาคม

โดยใช้เส้นทางถนนดินสอ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินกลาง และเข้าสู่ถนนราชดำเนินใน แล้วตรงไปยังประตูสวัสดิโสภา พระบรมมหาราชวัง เมื่อถึงประตูสวัสดิโสภา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เชิญพานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน ถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณกำแพงพระบรมมหาราชวังต่อมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย วางพานกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพตามลำดับ เสร็จแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เชิญคนโทน้ำอภิเษกไปวางในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม แล้วเคลื่อนขบวนกลับกระทรวงมหาดไทยเป็นอันเสร็จพิธี

 

ข่าวอื่นๆ