"สมเด็จพระสังฆราช" ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ฤกษ์ 17.19 น.วันนี้

วันที่ 18 เม.ย. 2562 เวลา 11:31 น.
"สมเด็จพระสังฆราช" ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ฤกษ์ 17.19 น.วันนี้
มท.1นำผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เชิญ "คนโทน้ำอภิเษก" จากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม เพื่อประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์โดยมี สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์  ฤกษ์ 17.19 น.วันนี้

กำหนดการการจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันที่ 18-19 เมษายน 2562

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เชิญคนโทน้ำอภิเษกมาเก็บรักษาไว้ที่ห้องดอกแก้ว ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับกำหนดการเชิญคนโทน้ำอภิเษกไปยังวัดสุทัศนเทพวรารามเพื่อประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ และเชิญคนโทน้ำอภิเษกไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ 18-19 เมษายน 2562 มีดังต่อไปนี้

วันที่ 18 เมษายน 2562 เชิญคนโทน้ำอภิเษกจากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม โดยเวลา 06:30 น. เป็นการเชิญคนโทน้ำอภิเษกลงจากศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยทางบันไดหน้ามุกและนำไปวางเรียงบนรถเชิญน้ำอภิเษกซึ่งตั้งอยู่บนถนนอัษฎางค์หน้ากระทรวงมหาดไทย เวลา 07:00 น. พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เคลื่อนขบวนจากกระทรวงมหาดไทยไปตามถนนอัษฎางค์เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนบำรุงเมืองตรงไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม เพื่อเชิญคนโทน้ำอภิเษกเข้าไปในพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม และเคลื่อนขบวนกลับกระทรวงมหาดไทยเป็นอันเสร็จพิธีในช่วงเช้า

สำหรับเส้นทางการเดินริ้วขบวนจากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม มีระยะทาง 740 เมตร โดยมีรูปแบบขบวน ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 86 ท่าน รถเชิญคนโทน้ำอภิเษก ผู้เชิญคนโทน้ำ จำนวน 86 คน ข้าราชการผู้ร่วมพิธี จำนวน 104 คน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเชิญธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 68 นาย วงดุริยางค์กองทัพบก จำนวน 50 นาย พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุมวง 2 นาย รวมจำนวนแถว 52 แถว รวมผู้ร่วมริ้วขบวนประมาณ 500 คน ความยาวของขบวนประมาณ 92 เมตร

และในช่วงเย็นของวันที่ 18 เมษายน 2562 จะเป็นการประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม โดยมี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ และพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยฤกษ์เวลา 17.19 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงจุดเทียนชัย นายกรัฐมนตรีจุดเทียนวิปัสสี เทียนมหามงคล และเทียนมหาหรคุณ พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ จุดธูปเทียนบูชาเทพยดา อ่านประกาศชุมนุมเทวดา พระสงฆ์ 68 รูป เจริญพระพุทธมนต์ นายกรัฐมนตรี จุดเทียนที่ครอบสัมฤทธิ์ แล้วถวายสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระสังฆราช ทรงโปรยข้าวตอก ดอกไม้ และทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่คนโทน้ำพระพุทธมนต์ จากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ภายในราชวัติ พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ถวายคันประทีป สั่นกระดิ่ง และโปรยข้าวตอก ดอกไม้ที่คนโทน้ำพระพุทธมนต์ จากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ภายในราชวัติ นายกรัฐมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานศาลฎีกา ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และย่ามปักตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก นายกรัฐมนตรี กรวดน้ำ พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก นายกรัฐมนตรี ไปยังหน้าพระสวดภาณวาร จุดเทียนทอง - เงิน และเครื่องบูชากระบะมุก จุดเทียนพุทธาภิเษก ข้างตู้เทียนชัยซ้าย – ขวา แล้วเดินทางกลับ

จากนั้น ในเวลา 20:10 น. สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม เดินทางถึงพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม แล้วเดินไปยังตู้เทียนชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ถวายใบพลูแด่สมเด็จพระพุฒาจารย์ และในเวลา 20:19 น. สมเด็จพระพุฒาจารย์ บริกรรมคาถา และดับเทียนชัย เป็นอันเสร็จพิธี

และในวันที่ 19 เมษายน 2562 เป็นการเชิญคนโทน้ำอภิเษกจากวัดสุทัศนเทพวรารามไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตน-ศาสดาราม โดยในเวลา 06:45 น. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เชิญคนโทน้ำอภิเษกออกจากพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม และเคลื่อนริ้วขบวนจากถนนดินสอ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินกลาง และเข้าสู่ถนนราชดำเนินในแล้วตรงไปยังประตูสวัสดิโสภา พระบรมมหาราชวัง เมื่อถึงประตูสวัสดิโสภา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เชิญพานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน ถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบริเวณกำแพงพระบรมมหาราชวัง จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย วางพานกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพและเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพตามลำดับเสร็จแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เชิญคนโทน้ำอภิเษกไปวางในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม แล้วเคลื่อนขบวนกลับกระทรวงมหาดไทยเป็นอันเสร็จพิธี

สำหรับเส้นทางการเดินริ้วขบวนจากวัดสุทัศนเทพวรารามไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ใช้เส้นทางถนนดินสอ ถนนราชดำเนินกลาง ถนนราชดำเนินใน และถนนสนามไชย ระยะทาง 2 กิโลเมตร โดยมีรูปแบบขบวน ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 10 คน และผู้เชิญพานกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ จำนวน 10 คน รวม 20 คน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด จำนวน 77 คน และผู้เชิญพานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน จำนวน 154 คน รถเชิญคนโทน้ำอภิเษก ผู้เชิญคนโท จำนวน 86 คน ข้าราชการผู้ร่วมพิธี 600 คน นักเรียนนายร้อยตำรวจ เชิญธงชาติ 68 นาย และธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 68 นาย รวมทั้งหมด 136 นาย วงดุริยางค์กองทัพเรือ จำนวน 50 นาย พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุมวง 2 นาย และวงดุริยางค์กองทัพอากาศ จำนวน 50 นาย พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุมวง 2 นาย สรุปรวมแถวทั้งสิ้น 119 แถว ผู้ร่วมริ้วขบวนรวมทั้งสิ้น 1,200 คน ความยาวของขบวนประมาณ 178 เมตร

โอกาสนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมติดตามรับชมและรับฟังการถ่ายทอดสดพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ จากพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในวันที่ 18 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 16:45 น. เป็นต้นไป