ข่าวดี! สถ.เรียกรายงานตัวบรรจุเป็น ขรก.และพนักงานส่วนท้องถิ่น

  • วันที่ 12 เม.ย. 2562 เวลา 12:28 น.

ข่าวดี! สถ.เรียกรายงานตัวบรรจุเป็น ขรก.และพนักงานส่วนท้องถิ่น

สถ.เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรอบ 10 ระหว่างวันที่ 29-30 เม.ย.นี้ หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์

เมื่อวันที่ 12 เม.ย. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้ดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และได้มีประกาศเรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ลงวันที่ 30 พ.ย.2560 นั้น จากการบรรจุแต่งตั้งไปแล้ว จำนวน 9 ครั้ง ปรากฏว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้บรรจุแต่งตั้งจนหมดบัญชีแล้ว สถ.จึงมีหนังสือเรียกผู้สอบแข่งขันได้แต่ละตำแหน่งตามลำดับมารายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และเลือก อปท.ที่ประสงค์จะไปบรรจุแต่งตั้งต่อไป

สำหรับตำแหน่งที่เรียกบรรจุ ประกอบด้วย 1. บรรจุในตำแหน่งที่สอบได้ และกลุ่มภาค/เขตที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ 2. บรรจุในตำแหน่งที่สอบได้ ในกลุ่มภาค/เขตอื่น (ไม่ใช่กลุ่มภาค/เขตที่ได้รับการขึ้นบัญชี) 3. บรรจุในตำแหน่งประเภทเดียวกันในตำแหน่งเกื้อกูลกับตำแหน่งที่สอบได้ และ4. บรรจุในตำแหน่งประเภทและระดับต่ำกว่าในตำแหน่งเกื้อกูลกับตำแหน่งที่สอบได้ โดยให้มารายงานตัวในวันที่ 29 – 30 เม.ย. หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.dla.go.th

อธิบดีสถ.กล่าวว่า ขอให้ผู้สอบแข่งขันในตำแหน่งและลำดับตามบัญชีเรียกมารายงานตัวดังกล่าว ได้มารายงานตัวตาม วัน เวลา และสถานที่ตามที่กำหนด หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดจะถือว่าผู้สอบแข่งขันได้สละสิทธิ์ โดยไม่ประสงค์จะรับการบรรจุเข้ารับราชการตามที่สอบได้ และจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ส่วนในวันรายงานตัวให้ผู้สอบแข่งขันได้แต่งกายชุดสุภาพ และให้นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาแสดงตนเพื่อรายงานตัวด้วย

ข่าวอื่นๆ