ผู้ว่าฯทั่วประเทศทยอยนำคนโทน้ำอภิเษกมาเก็บรักษาในกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 10 เม.ย. 2562 เวลา 11:02 น.
ผู้ว่าฯทั่วประเทศทยอยนำคนโทน้ำอภิเษกมาเก็บรักษาในกระทรวงมหาดไทย
ผู้ว่าฯทั่วประเทศทยอยนำคนโทน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกมาเก็บรักษาไว้ที่ห้องดอกแก้ว กระทรวงมหาดไทย เพื่อเตรียมประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ณ พระวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม

เมื่อวันที่ 10 เม.ย. เวลา 07.30 น.ที่ห้องดอกแก้ว กระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายในสถานที่เก็บรักษาคนโทน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ร่วมในพิธีพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ ตั้งแต่ 08.00 น.เป็นต้นไปจะมีขบวนรถเชิญคนโทน้ำอภิเษกจากจังหวัดต่าง ๆ เดินทางมาถึงศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อัญเชิญคนโทน้ำอภิเษก ประกอบด้วย จ.ชัยนาท ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี สมุทรปราการ กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด และ ระยอง โดยปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ตั้งแถวรับคนโทน้ำอภิเษกจากจังหวัดต่าง ๆ ส่วนในช่วงบ่ายจะมีขบวนรถเชิญคนโทน้ำอภิเษกจากจังหวัดที่เหลือจนครบ

จากนั้นเวลา 16.30 น. จะเป็นการอัญเชิญคนโทน้ำสรงพระมุรธาภิเษก โดยปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย สำหรับกรุงเทพมหานคร จะเชิญคนโทน้ำอภิเษกจากหอศาสตราคมในพระบรมมหาราชวังมาเก็บรักษาที่กระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 12 เม.ย.

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการเชิญคนโทน้ำอภิเษกและน้ำสรงพระมุรธาภิเษกมาเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทยแล้ว ในช่วงเช้าของวันที่ 18 เม.ย.2562 ตั้งแต่เวลา 06.30 น. กระทรวงมหาดไทยจะจัดริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษก ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาระดับสูง ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงทพนหานคร และข้าราชการของกระทรวงมหาดไทย วงดุริยางค์ กำลังพลกองอาสารักษาดินแดน (อส) จำนวน 500 คน พร้อมด้วยรถเชิญคนโทน้ำอภิเษก จากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม เพื่อประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ณ พระวิหาร วัดสุทัศนเทพวราราม

จากนั้นใน เวลา 17.19 น.วันเดียวกัน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และในวันศุกร์ที่ 19 เม.ย. เวลา 06.30 น. จะจัดริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษก จากวัดสุทัศนเทพวราราม ไปยังอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังต่อไป