คลิปข่าว สิ่งของบริจาคในโครงการร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วมถึงมือผู้ประสบภัยแล้ว

วันที่ 07 พ.ย. 2553 เวลา 10:00 น.
สิ่งของบริจาคในโครงการร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ธ.กรุงไทย สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 และ บ.โพสต์พับลิชชิ่ง โพสต์นิวส์ และเครือข่าย สิ่งของได้ถึงมือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่แล้ว