บูรณะวัดพระแก้วและพระบรมมหาราชวังรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  • วันที่ 16 มี.ค. 2562 เวลา 09:03 น.

บูรณะวัดพระแก้วและพระบรมมหาราชวังรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมมหาราชวัง ได้รับการบูรณะบางจุดเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

นักท่องเที่ยวยังคงหลั่งไหลเข้าชมความงามของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) ตามปกติ ขณะที่มีการซ่อมแซม บูรณะบางจุดภายในวัดและในพระบรมมหาราชวัง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 พ.ค. 2562 ภาพ : ปฏิภัทร จันทร์ทอง

ข่าวอื่นๆ