สรุปยอด 7 วันอันตราย มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 347 ราย

วันที่ 05 ม.ค. 2553 เวลา 13:14 น.
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปผลการรณรงค์ "7วัน รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเทิดไท้องค์ราชันฯ" ระหว่างวันที่29 ธ.ค.52 - 4 ม.ค.53  มีอุบัติเหตุทั้งสิ้น 3,534 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 347 ราย บาดเจ็บ 3,827 ราย โดย เชียงใหม่-เชียงราย-นครราชสีมา มีผู้เสียชีวิตสูงสุด 12 ราย