"แค่นี้ไม่ภัยพิบัติพอหรือ?" หมอชี้ผลร้ายต่อสุขภาพผู้คนจากปัญหามลพิษ

  • วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 19:04 น.

"แค่นี้ไม่ภัยพิบัติพอหรือ?" หมอชี้ผลร้ายต่อสุขภาพผู้คนจากปัญหามลพิษ

"นพ.รังสฤษฎ์" หมอนักอนุรักษ์ชี้ 1 ใน4 ของคนที่ตายด้วยโรคหัวใจมีสาเหตุชักนำจากมลพิษทางอากาศ ถามผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ "แค่นี้ ไม่ภัยพิบัติพอหรือ?"

เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 62 นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ อาจารย์แพทย์โรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแสดงความเห็นเกี่ยวกับปัญหามลพิษทางอากาศ โดยระบุว่า 1 ใน 4 ของคนที่เสียชีวิตจากโรคหัวใจ มีสาเหตุชักนำมาจาก "มลพิษทางอากาศ" โดยมีเนื้อหาน่าสนใจดังนี้

ได้ยิน ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ กล่าวทำนอง

“จะโวยวายตื่นตูมไปทำไมนักหนา

มันจะภัยพิบัติตรงไหน

ยังไม่เห็นมีใครตายจากมลพิษอากาศชัดๆเลย”

จริงครับ หากไปดู สถิติทะเบียนสาเหตุการตายประเทศไทย จะพบว่าคนไทยตายจากมลพิษทางอากาศ เท่ากับ 0

เช่นเดียวกัน จำนวนคนไทยที่ ตายจากการสูบบุหรี่ เท่ากับ 0 เช่นกัน

เพราะไม่มีแพทย์คนใด จะระบุสาเหตุการตายในหนังสือรับรองการตาย ว่า ตายจาก PM2.5 ตายจากสูบบุหรี่ ตายจากไม่ออกกำลังกาย ตายจากกินอาหารไม่เลือก ตายจากอาหารในกล่องโฟม ตายจากไม่ใส่หมวกกันน็อก ตายจากใส่เสื้อสีดำเดินข้างถนนกลางคืน ตายจากเมาแล้วขับ

แพทย์จะเขียนว่า ตายจาก โรคหัวใจวาย โรคมะเร็งปอด หรือ ตายจากอุบัติเหตุ

เพราะสิ่งเหล่านี้ คือ ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุชักนำ ที่เพิ่มโอกาสการเป็นโรค

ในกรณีของ โรคหัวใจ การศึกษาระบาดวิทยา ชี้ให้เห็นว่า ราว 1 ใน 4 ของคนที่ตายจากโรคหัวใจ มีสาเหตุชักนำมาจาก มลพิษทางอากาศ

1 ใน 4 หรือราว 6,000 คน ต่อปี

16 คน ต่อวัน

(อันนี้เฉพาะโรคหัวใจ ไม่รวมโรคระบบทางเดินหายใจ)

ไม่นับที่ ป่วยแล้วไม่ตายอีกเท่าไหร่

แค่นี้ ไม่ภัยพิบัติพอหรือครับ

 

ข่าวอื่นๆ