กม.ภาษีที่ดินมีผลบังคับแล้วปล่อยทิ้งร้างเจอเรียกเก็บร้อยละ1.2

  • วันที่ 13 มี.ค. 2562 เวลา 10:41 น.

กม.ภาษีที่ดินมีผลบังคับแล้วปล่อยทิ้งร้างเจอเรียกเก็บร้อยละ1.2

กม.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่มีผลบังคับแล้วมอบอปท.ดำเนินการจัดเก็บปล่อยที่ทิ้งร้างโดนหนักร้อยละ1.2 ส่วนบ้านหลังแรกไม่เกิน50ล.ได้รับยกเว้น

ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้แล้ว มีทั้งหมด98 มาตราพร้อมบทเฉพาะกาล โดยสาระสำคัญของพ.ร.บ.นี้คือ การมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง วันที่ 1 มค. 2563 การทำเกษตรกรรมต้องดำเนินการเสียภาษีไม่เกินร้อยละ 0.15 ของฐานภาษี หากเป็นกรณีใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยจ่ายร้อยละ 0.3 ปล่อยทิ้งไว้ว่างเปล่าโดนหนักร้อยละ 1.2 ส่วน กรณีบ้านหลังแรก ไม่เกิน 50 ล้านบาท ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี เป็นต้น

คลิกเปิดอ่านดูรายละเอียด 

https://www.posttoday.com/media/files/news-11.pdf

 

 

ข่าวอื่นๆ