ขสมก.ยกเลิกเครื่องอี-ทิคเก็ตระบบไม่เสถียรใช้งานไม่ได้

วันที่ 08 มี.ค. 2562 เวลา 18:17 น.
ขสมก.ยกเลิกเครื่องอี-ทิคเก็ตระบบไม่เสถียรใช้งานไม่ได้
ขสมก.รับยกเลิกเครื่องอี-ทิคเก็ตสาเหตุระบบไม่เสถียรใช้งานไม่ได้และจะชี้แจงรายละเอียดท้้งหมด11 มี.ค.62 

นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กล่าวว่า ได้มีการยกเลิกการใช้เครื่องอี-ทิคเก็ต หรือเครื่องอ่านบัตรโดยสารที่ติดอยู่บนรถโดยสารทั้งหมดตามมติของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (บอร์ด ขสมก.) และอยู่ระหว่างรวบรวมรายละเอียดข้อมูลของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ติดตั้ง ซึ่งเหตุผลที่ต้องทำการยกเลิก เพราะระบบยังไม่มีความเสถียร และไม่สามารถใช้ได้ตามที่กำหนด จึงไม่สามารถตรวจรับงานตามเงื่อนไขการประมูล (ทีโออาร์) ที่ระบุว่า อุปกรณ์ต้องสามารถใช้งานได้ 100% โดยมอบหน้าที่ให้ฝ่ายกฎหมายเป็นผู้ดำเนินการซึ่งรายละเอียดทั้งหมดจะสามารถสรุปและเผยแพร่ได้ในวันที่ 11 มีนาคมนี้

อย่างไรก็ตาม ขสมก.ได้ทำเครื่องอีดีซี (Electronic Data Capture) ซึ่งเป็นการร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย เพื่อนำมาใช้ในการชำระค่าโดยสารบนรถโดยสารของ ขสมก.ทุกคัน ทั้งรถโดยสารธรรมดา และรถโดยสารปรับอากาศ ซึ่งจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2562 เพื่อรองรับการใช้สิทธิบริการรถโดยสารของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รุ่นแรก, บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเวอร์ชั่น 4.0 ซึ่งการใช้งานจะมีพนักงานของ ขสมก.จะคอยให้คำแนะนำ ซึ่งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้องแจ้งจุดหมายปลายทางที่จะลงแก่พนักงานเก็บค่าโดยสาร เพื่อให้พนักงานระบุค่าโดยสารบนเครื่องอีบีดี ให้ตรงกับอัตราค่าโดยสารตามจุดหมายปลายทางที่จะลงวิธีการใช้งานดังกล่าวสะดวกต่อประชาชนแน่นอน.