ภาคประชาชนค้านช้างใช้โลโก้ธุรกิจน้ำเมาจดทะเบียนสินค้าน้ำแร่

  • วันที่ 22 ก.พ. 2562 เวลา 13:26 น.

ภาคประชาชนค้านช้างใช้โลโก้ธุรกิจน้ำเมาจดทะเบียนสินค้าน้ำแร่

ภาคประชาชน บุกกรมทรัพย์สินฯ ค้านบริษัทเบียร์ช้างขอจดทะเบียนตราสินค้าน้ำแร่เพราะมีรูปแบบคล้ายโลโก้ธุรกิจน้ำเมา

นายคำรณ  ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา พร้อมด้วยเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์  เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่  เครือข่ายองค์กรงดเหล้า เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต  เครือข่ายนักกฎหมายเพื่อเด็กและเยาวชน เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  และมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล กว่า 30 คน ยื่นหนังสือถึง นายทศพล  ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผ่านทางนางสาวสวลี  บุญชู  ผอ.สำนักเครื่องหมายการค้า  เพื่อคัดค้านการจดทะเบียน ตราสัญลักษณ์ “น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง” ซึ่งมีรูปแบบลักษณะใกล้เคียงกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยี่ห้อ “เบียร์ช้าง” ที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว ทำให้ประชาชนสับสนหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้า ประชาชนทั่วไปไม่สามารถแยกแยะว่า ป้ายโฆษณาเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเป็นจำพวกน้ำดื่ม น้ำแร่ ไม่ใช่ป้ายโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2524 มาตรา 8 (13) ที่ต้องการให้แยกแยะชนิดของสินค้าหรือบริการ อีกทั้งยังเข้าข่ายการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต เนื่องจากผู้ยื่นคำขอหลีกเลี่ยงที่จะไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551มาตรา32 ซึ่งห้ามการโฆษณาหรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม

ด้าน นายชูวิทย์ จันทรส  ผู้ประสานงานเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ กล่าวว่า การยื่นขอจดทะเบียนดังกล่าวไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า และนายทะเบียนจะต้องเพิกถอนคำสั่งให้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวตามมาตรา30 ที่ผ่านมาจากการอนุญาตของกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้สร้างปัญหามากมาย เพราะมีตราเสมือนแบบเดียวกันนี้ถูกธุรกิจน้ำเมานำไปใช้ในทางฉ้อฉล ไม่ตรงไปตรงมา ซึ่งเป็นเรื่องที่กรมเองต้องรับผิดชอบ การอนุญาตโดยไม่ดูว่าปัญหาที่จะตามมาคืออะไรและจะสร้างปัญหากับกฎหมายอื่นด้วย

 

 

 

ข่าวอื่นๆ