ค่าฝุ่นกทม.เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

  • วันที่ 12 ก.พ. 2562 เวลา 09:52 น.

ค่าฝุ่นกทม.เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

กรมควบคุมมลพิษ เผย ค่าฝุ่นกทม. เพิ่มขึ้นเล็กน้อย คาด พรุ่งนี้ (13 กพ.) PM2.5 พุ่งแต่ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

กรมควบคุมมลพิษ รายงาน สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ปริมาณ PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเมื่อวานในบางพื้นที่ ปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) ทุกพื้นที่

การดำเนินงาน- กรมการขนส่งทางบก บก.จร. และ คพ. ติดตาม ตรวจสอบ ตรวจจับ รถยนต์ควันดำเกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง, กรมชลประทานสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ เพื่อทำความสะอาดถนนร่วมกับ กทม.- หน่วยงานอื่นๆ ยังคงดำเนินงานตามภารกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน

คาดการณ์สถานการณ์ จากแบบจำลองการคาดการณ์ปริมาณ PM2.5 คาดว่าในวันพรุ่งนี้ ปริมาณ PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ ทั้งนี้ การดำเนินมาตรการเพื่อลดฝุ่นละอองของหน่วยงานต่างๆ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง จะช่วยให้ปริมาณฝุ่นละอองยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ข่าวอื่นๆ