ลงใต้ลำบากบินไทยรถไฟยกเลิกระนาว

วันที่ 03 พ.ย. 2553 เวลา 08:38 น.
ระบบคมนาคมการเดินทางลงใต้วิกฤตหลังน้ำท่วมหนัก การบินไทยรถไฟ ยกเลิกให้บริการ

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย เปิดเผยว่า เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสาร บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องประกาศยกเลิกเที่ยวบินในเส้นทางไปกลับ กรุงเทพฯ–สมุย ทุกเที่ยวบินของวันที่ 2 พ.ย.เป็นต้นไป ทั้งนี้ลูกค้าสามารถตรวจสอบตารางการบินได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 023561111 ตลอด 24 ชั่วโมง

ขณะที่รายงานข่าวจากกรมการบินพลเรือน แจ้งว่า สนามบินในความรับผิดชอบ คือ ที่ จ.สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร นครศรีธรรมราช กระบี่ และนราธิวาส ให้บริการตามปกติ แต่สายการบินนกแอร์แจ้งยกเลิกเที่ยวบินวันที่ 2 พ.ย. ที่ลงภาคใต้ 4 เที่ยว ได้แก่ DD7106 ดอนเมืองหาดใหญ่ กำหนดบินออกเวลา 11.05 น. ยกเลิกแล้ว DD7107 หาดใหญ่ดอนเมือง เวลา 13.00 น. ยกเลิก DD7112 ดอนเมืองหาดใหญ่ ออกเวลา 17.15 น. ยกเลิก และ DD7113 หาดใหญ่ดอนเมือง เวลา 19.10 น. ยกเลิก

นางนวลอนงค์ วงษ์จันทร์ หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย แจ้งว่า ได้ประกาศงดเดินขบวนรถเร็วที่ 171 และขบวนรถเร็วที่ 172 ช่วงภาคใต้ตอนล่าง จากสถานีตันหยงมัส กับสถานีสุไหงโกลก เพื่อความปลอดภัยไปก่อนแล้ว ส่วนขบวนรถโดยสารที่เดินทางจากกรุงเทพฯ ไปภาคใต้ก็ต้องหยุดให้บริการเช่นกันมหานครไปยังภาคใต้เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ยังไม่สามารถเดินทางถึงปลายทางได้ ต้องหยุด

   ขบวนรถไว้ที่สถานีต่าง ๆ ประกอบด้วย  

   ขบวนรถเร็วที่ 171 (กรุงเทพสุไหงโกลก) หยุดรอที่สถานีชุมทางทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

   ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 35 (กรุงเทพปาดังเบซาร์) หยุดรอที่สถานีนาบอน จ.นครศรีธรรมราช

   ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 37 (กรุงเทพ – สุไหงโกลก) หยุดรอที่สถานีคลองจันดี จ.นครศรีธรรมราช

   ขบวนรถเร็วที่ 169 (กรุงเทพยะลา) หยุดรอที่สถานีสุราษฎร์ธานี

   ขบวนรถเร็วที่ 173 (กรุงเทพนครศรีธรรมราช) หยุดรอที่สถานีสุราษฎร์ธานี

   ขบวนรถด่วนที่ 83 (กรุงเทพตรัง) หยุดรอที่สถานีสุราษฎร์ธานี

   ขบวนรถด่วนที่ 85 (กรุงเทพนครศรีธรรมราช) หยุดรอที่สถานีสุราษฎร์ธานี

   ขบวนรถเร็วที่ 167 (กรุงเทพกันตัง) หยุดรอที่สถานีสุราษฎร์ธานี

   การรถไฟฯได้แจ้งให้ผู้โดยสารที่ไม่ประสงค์จะเดินทางสามารถติดต่อขอรับเงินค่าโดยสารคืนได้เต็มราคาที่นายสถานีรถไฟทุกแห่ง ทั้งนี้ ขอให้ติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขสถานการณ์ทาง Webstie ของการรถไฟฯ ที่ WWW.RAILWAY.CO.TH หรือศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์สายด่วน 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง.