ความไม่ปลอดภัยในชีวิตฉุดดัชนีความก้าวหน้าสังคมไทยร่วง

  • วันที่ 27 ม.ค. 2562 เวลา 08:01 น.

ความไม่ปลอดภัยในชีวิตฉุดดัชนีความก้าวหน้าสังคมไทยร่วง

ดัชนีความก้าวหน้าทางสังคมไทยร่วง อยู่อันดับ 71 จาก 147 ประเทศ เหตุความไม่ปลอดภัยในชีวิต ขณะที่การใช้เทคโนโลยีพุ่ง

นายจอมพงศ์ มงคลวนิช รองอธิการบดีและผู้อำนวยการหลักสูตร ILG มหาวิทยาลัยสยาม เปิดเผยว่า การจัดอันดับขีดความสามารถความก้าวหน้าทางสังคม (Social Progress Index 2018) ไทยอยู่ในอันดับที่ 71 จาก 147 ประเทศ ตกลงจากครั้งก่อนที่อยู่ในอันดับที่ 64

ทั้งนี้ เนื่องจากคะแนนเรื่องความปลอดภัยในชีวิตตกไปอยู่ที่อันดับ 115 จากอัตราการเสียชีวิตบนท้องถนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของโลก รวมถึงการเสียชีวิตจากปัญหาการเมืองภายในประเทศ

ขณะที่อัตราการจดทะเบียนโทรศัพท์มือถือสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของโลก โดยเพิ่มขึ้น 170% ผู้ใช้เฟซบุ๊ก 51 ล้านคน เป็นอันดับที่ 8 ของโลก เมืองที่ใช้เฟซบุ๊กมากที่สุดในโลก คือ กรุงเทพฯ แปลว่าสังคมเปลี่ยนบริบทอย่างชัดเจน

นอกจากนี้ ช่วง 10 ปีก่อน มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ 34 ล้านคน ปัจจุบัน 56 ล้านคน มีการโอนเงินออนไลน์ 8 ล้านล้านบาท ปัจจุบัน 32.5 ล้านล้านบาท อี-คอมเมิร์ซจาก 4.27 แสนล้านบาท ปัจจุบัน 2.8 ล้านล้านบาท การลงทุนอาร์แอนด์ดีเพิ่มขึ้นจาก 1.6 หมื่นล้านบาท เป็น 8.4 หมื่นล้านบาท

ข่าวอื่นๆ