กำชับสื่อเป็นกลางนำเสนอข่าวเลือกตั้ง

วันที่ 26 ม.ค. 2562 เวลา 11:50 น.
กำชับสื่อเป็นกลางนำเสนอข่าวเลือกตั้ง
กสทช.แจ้งวิทยุ-ทีวี ระมัดระวังการนำเสนอเนื้อหาเลือกตั้ง ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย มีความเป็นกลางทางการเมือง

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช.ได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ สนช. 2410/ว.3075 ลงวันที่ 25 ม.ค. 2562 เรื่อง การออกอากาศรายการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถึงผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ทุกราย ว่าขอให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และต้องไม่ขัดต่อมาตรา 37 แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2551

ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศให้วันที่ 24 มี.ค. 2562 เป็น วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ซึ่งผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ มีบทบาทอย่างยิ่งในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ไม่มีการ นำเสนอความคิดเห็นและต้องมีความเป็น กลางทางการเมือง

"วิทยุและทีวีมีบทบาทสำคัญในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง หากมีการนำเสนอเนื้อหาที่ชี้นำทางความคิดและไม่เป็นกลางอาจทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมได้ ควรเสนอเนื้อหาที่ช่วยให้ประชาชนได้รับประโยชน์" นายฐากร กล่าว

บทความแนะนำ