พระสังฆราชฯทรงรับศพพระสงฆ์ 2 รูปไว้ในพระสังฆราชานุเคราะห์

วันที่ 19 ม.ค. 2562 เวลา 17:58 น.
พระสังฆราชฯทรงรับศพพระสงฆ์ 2 รูปไว้ในพระสังฆราชานุเคราะห์
สมเด็จพระสังฆราช มีพระบัญชาโปรดให้รับการศพ"พระครูประโชติรัตนานุรักษ์-พระภิกษุอีก1รูป"ที่มรณภาพจากเหตุคนร้ายบุกทำร้ายในวัดรัตนานุภาพ ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ไว้ในพระสังฆราชานุเคราะห์

เมื่อวันที่  19 ม.ค. เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เผยแพร่หนังสือเรื่อง ประทานพระสังฆราชานุเคราะห์ เจริญพร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ความว่า ตามที่ เกิดเหตุคนร้ายเข้าทำร้ายพระภิกษุ วัดรัตนานุภาพ บ้านโคกโก หมู่ที่ 2 ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เป็นเหตุให้พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพ เจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี พร้อมพระภิกษุอีก 1 รูปในวัดถึงมรณภาพ ความทราบแล้ว นั้น

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาโปรดให้รับการศพของพระครูประโชติรัตนานุรักษ์ พร้อมพระภิกษุอีก 1 รูปที่ถึงมรณภาพไว้ในพระสังฆราชานุเคราะห์โดยตลอด

อนึ่ง โปรดให้เชิญรับสั่งประทานกำลังใจแก่พระภิกษุสามเณรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการบำเพ็ญศาสนกิจเพื่อความมั่นคงแห่งพระบวรพุทธศาสนา ด้วยปณิธานอันแกล้วกล้าและอดทน เพื่อเป็นหลักชัยของพุทธศาสนิกชนและเพื่อความไพบูลย์แห่งพระสัทธรรม แม้ในพื้นที่และในช่วงเวลาอันยากลำบาก ทั้งนี้ หากมีสิ่งใดเกี่ยวกับการคณะสงฆ์ในพื้นที่ยังบกพร่อง ขาดแคลน หรือพึงวิตก ขอเจ้าคณะพระสังฆาธิการนำความแจ้งมหาเถรสมาคม สำหรับการดำเนินการแก้ไขป้องกันได้ทุกเมื่อ

พร้อมกันนี้ โปรดให้เชิญรับสั่งประทานพรให้เจ้าหน้าที่ตลอดจนประชาชนผู้มีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันเพื่อสันติสุข จงประสบสวัสดิภาพ ช่วยกันเป็นกำลังในการทำนุบำรุงราชอาณาจักรไทยสืบไป

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต