ศธ.เร่งสางปมทุจริต ตั้งแล้วดีเอสไอลุยคดี

  • วันที่ 11 ม.ค. 2562 เวลา 06:50 น.

ศธ.เร่งสางปมทุจริต ตั้งแล้วดีเอสไอลุยคดี

ศธ.อนุมัติตั้งดีเอสไอประจำกระทรวง "หมอธี" เผยเป็นทีมกฎหมายพิเศษ กลุ่มคนเลือดใหม่ที่จะมาสะสางคดี

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการจัดตั้งฝ่ายนิติการพิเศษประจำศธ. หรือ ดีเอสไอประจำ ศธ. พร้อมกรอบอัตรากำลัง 8 ตำแหน่ง โดยจะเป็นทีมกฎหมายพิเศษเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สำนักงานปลัด ศธ.

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ดีเอสไอประจำ ศธ. เป็นทีมกฎหมายพิเศษที่จะเข้ามาดูแลคดีต่างๆ ใน ศธ.ที่ยังคั่งค้าง หรือคดีซึ่งเป็นที่สนใจของสังคมและประชาชน รวมถึงถ้าบางคดีที่เกี่ยวข้องกับหลายบุคคล มีอิทธิพล ถือเป็นกลุ่มคนเลือดใหม่ ถ้าคัดเลือกมาไม่ใช่การโอนอัตรากำลังก็ต้องเป็นคนที่เราไว้วางใจ

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการจัดตั้งและได้กำลังคนเรียบร้อยจะให้เข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการจัดซื้อครุภัณฑ์มัธยมศึกษาตอนต้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 279 ล้านบาท ที่จนถึงเวลานี้ยังไม่มีการสรุปเข้ามา ซึ่งไม่แน่ใจว่าติดขัดเรื่องอะไร

พ.ต.ท.วันนพ สมจินตนากุล รักษาการเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ระบุว่า ความคืบหน้าในการสุ่มตรวจข้อเท็จจริงบัญชีรายชื่อนักเรียนของโรงเรียนทั่วประเทศ กรณีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนสังกัด สพฐ. หลังพบว่ามีการแจ้งตัวเลขจำนวนนักเรียนในระบบข้อมูลรายบุคคล หรือ DMC ให้สูงเกินจริง เพื่อให้ได้เงินรายหัวใช้ในการบริหารจัดการเรียนการสอน ซึ่งจากการลงพื้นที่สุ่มตรวจ 21 โรงเรียนทั่วประเทศ พบว่ามีบัญชีรายชื่อนักเรียนเกินจำนวนที่แจ้งไว้กับ สพฐ.ทุกแห่ง โดยส่วนต่างของนักเรียนที่มีตัวตนจริงกับรายชื่อนักเรียนตามฐาน DMC อยู่ที่ 10-231 ราย

พ.ต.ท.วันนพ กล่าวว่า หากพบโรงเรียนใดมีความผิดชัดเจนเข้าข่ายส่อไปในทางทุจริตหรือเอื้อประโยชน์กับตำแหน่งหน้าที่ของผู้อำนวยการโรงเรียนก็จะทยอยส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พิจารณาต่อไป

ข่าวอื่นๆ