กสม.ประณามเหตุยึดรพ.สต.กาหนั๊วะ - ระเบิดชายหาดสมิหลา

วันที่ 31 ธ.ค. 2561 เวลา 11:50 น.
กสม.ประณามเหตุยึดรพ.สต.กาหนั๊วะ - ระเบิดชายหาดสมิหลา
กรรมการสิทธิฯ แถลงการณ์ ประณามเหตุยึดรพ.สต.กาหนั๊วะ - ระเบิดชายหาดสมิหลา จี้รัฐเร่งนำตัวคนผิดมาลงโทษ เข้มมาตรการดูแลคุ้มครอง

เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ออกแถลงการณ์ เรื่อง ขอประณามการยึดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกาหนั๊วะ  และการก่อเหตุระเบิดในพื้นที่ภาคใต้ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

ตามที่ปรากฏข่าวกรณีผู้ก่อความรุนแรงเข้ายึดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาหนั๊วะ ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อใช้เป็นฐานยิงโจมตีใส่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) กาลิซา พร้อมจับกุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขังไว้เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เป็นเหตุให้ที่พักชุด ชคต. กาลิซา ได้รับความเสียหาย ประกอบกับก่อนหน้านี้ได้เกิดเหตุระเบิดบริเวณชายหาดแหลมสมิหลา แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดสงขลา จนทำให้รูปปั้นนางเงือกทองได้รับความเสียหาย ตามที่ปรากฏเป็นข่าวเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา แม้ความรุนแรงของเหตุการณ์ทั้งสองจะไม่ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต แต่ก็ทำให้เกิดความหวาดกลัวต่ออันตรายที่อาจเกิดแก่ชีวิต และร่างกาย โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งประชาชนทั่วไปเดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ในฐานะองค์กรซึ่งมีหน้าที่และอำนาจในการส่งเสริมการเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน ขอประณามการก่อเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั้งสองกรณีในพื้นที่ภาคใต้ และขอเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนคำนึงและปฏิบัติดังนี้

1. ขอให้ผู้ก่อเหตุการณ์ความรุนแรงยุติการกระทำที่ไร้มนุษยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการข่มขู่ คุกคาม และการกระทำที่รุนแรงต่อบุคลากรสาธารณสุข ตลอดจนประชาชนผู้บริสุทธิ์ในสถานพยาบาลและแหล่งท่องเที่ยว

2. ขอให้เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการสืบสวน และนำผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมโดยเร็ว

3. ขอให้รัฐบาลหามาตรการที่เหมาะสม และรัดกุมในการคุ้มครองความปลอดภัยแก่บุคลากรของรัฐ และประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นใจ และความรู้สึกปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน และการดำรงชีวิตอย่างปกติสุข โดยร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่ในการสร้างระบบการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย การเฝ้าระวัง และการป้องกันเหตุการณ์ความรุนแรง

ทั้งนี้ กสม. ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรสาธารณสุข รวมถึงประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงต่อเนื่องกันหลายครั้งในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดย กสม. จะติดตามสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้อย่างใกล้ชิด และพร้อมสนับสนุนทุกภาคส่วนในการสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต