สถานการณ์สื่อยังถูกควบคุมธุรกิจระส่ำหนัก

วันที่ 31 ธ.ค. 2561 เวลา 08:10 น.
สถานการณ์สื่อยังถูกควบคุมธุรกิจระส่ำหนัก
สมาคมนักข่าวฯ เปิดรายงานสถานการณ์สื่อ ยังถูกควบคุมด้วยกฎหมายพิเศษ สวนทางภาวะปลดล็อกการเมืองรับเลือกตั้ง   สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เผยแพร่รายงานสถานการณ์สื่อมวลชนประจำปี 2561 โดยระบุว่าเป็นปีแห่งการ "ซึมแทรก ซึมทรุด" เพราะยังคง เผชิญความเสี่ยงและท้าทายหลายประเด็น โดยเฉพาะการไม่มีสิทธิและเสรีภาพอย่างเต็มที่ ภายใต้กฎหมายพิเศษของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในห้วงระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ขณะที่อุตสาหกรรมสื่อทั้งระบบยังอยู่ในภาวะยากลำบากอย่าง ต่อเนื่อง จากผลกระทบด้านเทคโนโลยีและพฤติกรรมการเสพข้อมูลข่าวสารที่ มุ่งไปสู่ทิศทางทางออนไลน์มากขึ้น สมาคมนักข่าวฯ ได้สรุปสถานการณ์สื่อฯ ใน 4 ประเด็นสำคัญ คือ 1.ถูกควบคุมด้วยกฎหมายพิเศษ ยังคงมีการบังคับใช้ประกาศ คสช.และคำสั่งหัวหน้า คสช. 4 ฉบับ เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนที่ยังไม่มีการยกเลิก สวนทางกับบรรยากาศของการปลดล็อกทางการเมืองเพื่อเดินหน้า สู่การเลือกตั้ง 2.จับตากฎหมายกระทบเสรีภาพ การจัดทำร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน ซึ่งองค์กรสื่อได้รวมพลังคัดค้าน พ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ซึ่งต่างก็ได้รับความเห็นชอบในหลักการจากคณะรัฐมนตรีไปแล้ว

3.ธุรกิจสื่อยังระส่ำ การใช้อำนาจพิเศษของ คสช. ในการออกมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการทีวีดิจิทัล ด้วยการพักชำระหนี้ค่าสัมปทานเป็นเวลา 3 ปี ตามที่ผู้ประกอบการร้องขอ เป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ของธุรกิจสื่อได้อย่างชัดเจน ขณะที่สื่อสิ่งพิมพ์และโทรทัศน์มีการปิดหนังสือพิมพ์ นิตยสาร การให้ออกโดยสมัครใจ และเลิกจ้าง

4.บทเรียนถ้ำหลวง นำมาซึ่งคำชื่นชม ตำหนิ และให้กับสื่อมวลชนได้นำกลับไปเป็นการบ้านเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพต่อไป

ภาพประกอบข่าว