มหาดไทยเชิญชวนประชาชนร่วมสวดมนต์ข้ามปีที่วัดราชบพิธฯ

วันที่ 28 ธ.ค. 2561 เวลา 16:06 น.
มหาดไทยเชิญชวนประชาชนร่วมสวดมนต์ข้ามปีที่วัดราชบพิธฯ
มหาดไทย เชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก” ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562

เมื่อวันที่ 28ธ.ค.61 นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก” ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 ขึ้น ณ วัดราชบพิธฯ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เริ่มตั้งแต่ เวลา 19.00 น.และจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 55 รูป ในวันที่ 1 มกราคม 2562 เวลา 06.00 น. ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดราชบพิธฯ  จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมอันเป็นมงคลในคืนวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่เป็นมงคล และเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรในสังกัดและพุทธศาสนิกชน ให้สามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต และประกอบกิจการ เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพี่น้องประชาชน ตลอดจนเป็นแรงจูงใจให้พี่น้องประชาชน ลด ละ เลิก อบายมุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ และดำเนินชีวิตตลอดไป

สำหรับการจัดงานในส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ทุกจังหวัดถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ในการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยให้ประสานการดำเนินการกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีฯ ในระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2562 ณ วัดประจำจังหวัด/อำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่เหมาะสมที่แต่ละพื้นที่กำหนด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกภาคส่วนในจังหวัด ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม หรือติดตามการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Fanpage กระทรวงมหาดไทย PR www.facebook.com/prmoithailand

 

บทความแนะนำ