ก.เกษตรฯ เปิดพื้นที่ให้ท่องเที่ยวฟรีเทศกาลปีใหม่62

วันที่ 27 ธ.ค. 2561 เวลา 18:04 น.
ก.เกษตรฯ เปิดพื้นที่ให้ท่องเที่ยวฟรีเทศกาลปีใหม่62
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯเปิดเพื้นที่การเกษตร เพื่อให้ประชาชนได้เข้าชมฟรี ในช่วงเทศกาลปีใหม่

นายกฤษฏา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าได้ให้ พร้อมทั้งเปิดหน่วยงานที่อยู่ทางหลวง  เปิดจุดบริการเพื่อให้ปชช.ใช้บริการทั้งจอดพักรถ และจัด กาแฟ และน้ำดื่มเพื่อประชาชน ทั้งนี้ เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุในพื้นที่ทั่วประเทศในโครงการส่งสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2562

สำหรับพื้นที่ของหน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ เช่น หอเฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ  ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน ท่าอากาศยานหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และสถานีเรดาห์ ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ที่จังหวัดต่างๆทั้ง 5 แห่ง คือสถานีเรดาห์ออมก๋อย จ.เชียงใหม่  อ.ตาคลี จ.นครสวรค์ อ.พนม จ.สุราษฏร์ธานี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

กรมประมง ได้เปิดสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำในความดูแลของกรมประมง จำนวน 7 แห่งให้ประชาชนเข้าชมฟรี ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 61 – 12 ม.ค.  2562   เช่น สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดกรุงเทพฯ  กรมประมง

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ตั้งอยู่ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาประมงอ่าวคุ้งกระเบน    สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ศปจ. เขต 1 พะเยา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดนครสวรรค์

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภาคอีสาน ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 3 สกลนคร สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตั้งอยู่บริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว  จ.ลพบุรี

นอกจากนั้น กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมวิชาการเกษตร เปิดพื้นที่ทดลองเกษตรของสองหน่วยงานที่มีกระจายทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าชมด้วย