กดปุ่มปล่อยเงินรอบแรกช่วยนักเรียนยากจนพิเศษ4แสนคน

วันที่ 27 ธ.ค. 2561 เวลา 12:42 น.
กดปุ่มปล่อยเงินรอบแรกช่วยนักเรียนยากจนพิเศษ4แสนคน
กสศ.กดปุ่มปล่อยเงินรอบแรกช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษ4แสนคน ประเดิมพื้นที่10จังหวัด ตั้งเป้าทุกคนได้รับเงินครบในเดือนม.ค.62

ที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ดร.ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) พร้อมด้วย คณะกรรมการ และที่ปรึกษา กสศ. ร่วมทำพิธีกดปุ่มปล่อยเงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไขให้กับนักเรียนยากจนพิเศษ4แสนคน

ทั้งนี้ กสศ.จะเริ่มโอนเงินรอบแรกในพื้นที่11จังหวัดยากจนที่สุดก่อน ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ตาก นราธิวาส ยะลา น่าน สตูล เชียงใหม่ ปัตตานี นครราชสีมา มหาสารคาม ตั้งเป้าเด็กยากจนพิเศษทั้งหมดจะได้รับเงินครบภายในเดือน มกราคม 2562

นายสุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กล่าวว่า ผลการบันทึกข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษที่ ล่าสุดเมื่อวันที่ 21ธันวาคม 2561 พบว่ามีจำนวนนักเรียนที่จะได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษอย่างมีเงื่อนไขในรอบแรกจำนวน397,493คน ขณะที่อีก75,363คน จาก416โรงเรียนยังยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น ขาดภาพการประชุมรับรองรายชื่อรวมถึงเลขที่บัญชีธนาคาร ซึ่งกลุ่มนี้คุณครูกรุณารวบรวมเอกสารยื่นเพิ่มเติม และอีกประมาณ 6,655โรงเรียน ยังไม่มีการบันทึกข้อมูลเข้ามาโดยทางกสศ.ได้ขยายเวลาให้โรงเรียนกลุ่มหลังนี้บันทึกผลการรับรองข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษ (นร.05) ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสถานศึกษาแล้ว ผ่านระบบ CCTนร.05 ได้อีกครั้งระหว่างวันที่ 7 – 11 มกราคม 2562

 

บทความแนะนำ