ทบ.เตรียมส่งทหาร 273นายไปปฏิบัติภารกิจที่เซาท์ซูดาน 1 ปี

วันที่ 20 ธ.ค. 2561 เวลา 15:05 น.
ทบ.เตรียมส่งทหาร 273นายไปปฏิบัติภารกิจที่เซาท์ซูดาน 1 ปี
กองทัพบกเตรียมส่งทหารไปประจำสาธารณรัฐเซาท์ซูดานเพื่อปรับปรุงเส้นควบคู่กับการรักษาสันติภาพ

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.  พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงกลาโหม โดยกองทัพบก ส่งกำลังกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไปเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพ ในนามสหประชาชาติ ที่สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน โดยมีพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ เมืองจูบา และเมืองรุมเบ็ค ทางตอนเหนือของเซาท์ซูดาน

เบื้องต้นมีกำหนดปฏิบัติภารกิจผลัดแรกเป็นเวลา 1 ปี ระหว่าง ธ.ค.2561–ธ.ค.2562 โดยสหประชาชาติมอบภารกิจในการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างเมือง ควบคู่ไปกับการปฏิบัติการด้านรักษาสันติภาพ เบื้องต้นจะปรับปรุงเส้นทางจากเมืองจูบา ไปยังเมืองโทริทระยะทาง 140 กิโลเมตร และเมืองจูบาไปเมืองเยว์ระยะทาง 160 กิโลเมตร รวมทั้งปรับปรุงเส้นทางจากเมืองรุมเบ็ค ไปยังเมืองยิรอล ระยะทาง 112 กิโลเมตร

จากภารกิจดังกล่าวกองทัพบกจึงได้จัดตั้ง “กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทย/เซาท์ซูดาน” ซึ่งประกอบด้วยกำลังจากหน่วยต่างๆ 273 นาย ได้แก่ กองทัพภาคที่ 3 กรมการทหารช่าง กรมแพทย์ทหารบก เป็นต้น โดยมี พ.ท.บุรินทร์ ธีระวัฒนวิศิษฎ์ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจสหประชาชาติไทย/เซาท์ซูดาน

ทั้งนี้ ยุทโธปกรณ์และกำลังพลส่วนล่วงหน้าเดินทางถึงเซาท์ซูดานแล้วเมื่อวันที่ 16 ธ.ค.ที่ผ่านมา และในวันที่ 22 ธ.ค.นี้เวลา 16.30 จะมีพิธีส่งกำลังพลกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทย/เซาท์ซูดานไปปฏิบัติภารกิจ ที่กองบัญชาการกองทัพไทย