logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
ไทยตายมอเตอร์ไซค์ ติดอันดับหนึ่งของโลก

ไทยตายมอเตอร์ไซค์ ติดอันดับหนึ่งของโลก

14 ธันวาคม 2561

เผยภาพรวมอุบัติเหตุของไทยลดลงเหลืออันดับ 9 แต่อัตราการตายจากมอเตอร์ไซค์ยังสูงอันดับ 1 ของโลก

เผยภาพรวมอุบัติเหตุของไทยลดลงเหลืออันดับ 9 แต่อัตราการตายจากมอเตอร์ไซค์ยังสูงอันดับ 1 ของโลก

นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) เปิดเผยว่า แม้อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยจะลดลงจากอันดับ 2 ของโลก เหลืออันดับ 9 ของโลก แต่ก็ยังติดอยู่ใน 10 อันดับอยู่ดี โดยลดลงจาก 36.2 ต่อแสนประชากร เหลือ 34 ต่อแสนประชากร หรือลดลงประมาณ 1,000 กว่าคน แต่อัตราการตายจากรถจักรยานยนต์ยังคงเป็นอันดับ 1 ของโลก

ทั้งนี้ สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ อุบัติเหตุทางถนนคร่าชีวิตวัยเด็กและวัยทำงาน เห็นได้ชัดจากข้อมูลใบมรณบัตร พบว่า เด็กตายจากอุบัติเหตุปีละ 2,510 คน หรือเฉลี่ย วันละ 7 คน นับรวมวัยทำงานด้วย เท่ากับตาย 2 ใน 3 ของการตายทั้งหมด หรือประมาณ 1.4 หมื่นคน/ปี และกลายเป็นผู้พิการรายใหม่ 6,000-7,000 คน/ปี ทำให้สัดส่วนวัยทำงานที่จะดูแลผู้สูงอายุไม่เพียงพอ

นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ กล่าวว่า วิธีที่จะลดการตายจากอุบัติเหตุลงได้ คนขี่มอเตอร์ไซค์ รวมทั้งคนซ้อนท้ายต้องสวมหมวกกันน็อกทุกคัน