สธ.เตือนปี 62หวัดใหญ่พุ่ง คาดผู้ป่วยเพิ่มเป็น1.8แสนคน

วันที่ 14 ธ.ค. 2561 เวลา 06:54 น.
สธ.เตือนปี 62หวัดใหญ่พุ่ง คาดผู้ป่วยเพิ่มเป็น1.8แสนคน
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พยากรณ์โรคต้องเฝ้าระวัง ปี 2562 คาดมีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สูงเกือบ 1.8 แสนราย ระวังไข้เลือดออกระบาดหนักเดือนเม.ย.

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงว่า กรมควบคุมโรคได้วิเคราะห์สถานการณ์โรค ในระบบเฝ้าระวังต่างๆ ที่ผ่านมา และ นำมาพยากรณ์โรคที่อาจเกิดขึ้นในประเทศไทยปี 2562 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 การพยากรณ์โรคติดต่อ มี 3 โรค ได้แก่ 1.โรคไข้หวัดใหญ่ จากข้อมูลในปี 2561 พบผู้ป่วย 1.6 แสนราย เสียชีวิต 38 ราย สำหรับการพยากรณ์โรค ปี 2562 คาดว่าจำนวนผู้ป่วยจะยังคงสูงร่วม 1.8 แสนราย

2.โรคหัด จากข้อมูลในปี 2561 มีรายงานผู้ป่วยไข้ออกผื่นหรือสงสัยหัด 5,442 ราย เสียชีวิต 22 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ กลุ่มอายุ 1-4 ขวบ คิดเป็น 30% รองลงมาคือ 20-29 ปี สำหรับการพยากรณ์โรค ปี 2562 หากมีมาตรการควบคุมโรคที่เข้มแข็ง มีความครอบคลุมของวัคซีนได้ตามเป้าหมาย และมีการให้วัคซีนในกลุ่มเสี่ยง คาดว่าจะมีผู้ป่วยสงสัยโรคหัด 1,003 ราย

3.โรคไข้เลือดออก จากข้อมูลในปี 2561 พบผู้ป่วย 7.8 หมื่นราย เสียชีวิต 105 ราย สำหรับการพยากรณ์โรคปี 2562 คาดว่าจะมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 9.4 หมื่นราย และคาดว่าจะมี แนวโน้มสูงขึ้นในเดือน เม.ย. และอาจพบสูงสุดในช่วงเดือน มิ.ย.-ส.ค. โดยคาดว่าจะมีอำเภอเสี่ยงสูง 136 อำเภอ จากทั้งหมด 928 อำเภอ

สำหรับการพยากรณ์โรคไม่ติดต่อ และภัยสุขภาพในปี 2562 มี 1 เรื่อง คือ การบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน เนื่องจากทุกปีประเทศไทยจะพบอุบัติเหตุจากการจราจรเกิดขึ้นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่างๆ ทั้งจากรถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนบุคคล รถโดยสาร และพบว่าบางรายมีการใช้แอลกอฮอล์ร่วมด้วย ทำให้เกิดอุบัติเหตุมีผู้ได้รับ บาดเจ็บและเสียชีวิตจากกรณีดังกล่าวจำนวนมาก เมื่อคาดการณ์จำนวนผู้บาดเจ็บจากการจราจรทางถนน ในปี 2562 คาดว่าจะต้องเฝ้าระวังและย้ำเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอุบัติเหตุตลอดทั้งปี

นอกจากนี้ ประชาชนต้องดูแลสุขภาพและระมัดระวังตนเองจากโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เนื่องจากสถานการณ์ปัญหาการป่วยตายของคนไทยในช่วงที่ผ่านมามีแนวโน้ม สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากโรคไม่ติดต่อ ซึ่งหากไม่แก้ปัญหานี้จะกลายเป็นภาระของประเทศในการ ใช้งบประมาณจำนวนมากในการ ดูแลรักษาผู้ป่วยและเสียชีวิตจากโรค ไม่ติดต่อ

ผลิตวัคซีน - บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ เปิดให้สื่อเยี่ยมชมโรงงานผลิตวัคซีนมาตรฐานระดับโลกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างองค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข บริษัท ทุนลดาวัลย์ และบริษัท ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการผลิตวัคซีนที่ได้คุณภาพในระดับสากลและเสริมสร้าง ความมั่นคงด้านวัคซีน - ภาพ :ธวัชชัย เข็มกำเหนิด

บทความแนะนำ