posttoday

เรียนจบไม่มีตกงาน! เปิด 5 อาชีพ"มนุษย์ทองคำ"แห่งอนาคต

10 ธันวาคม 2561

ส่องเทรนด์ 5 อาชีพสายงานแห่งอนาคตที่กำลังเป็นที่ต้องการของโลกอย่างมาก รับประกันได้ว่า มีความรู้+ความสามารถ ยากจะตกงานแน่นอน

ส่องเทรนด์ 5 อาชีพสายงานแห่งอนาคตที่กำลังเป็นที่ต้องการของโลกอย่างมาก รับประกันได้ว่า มีความรู้+ความสามารถ ยากจะตกงานแน่นอน

************************

โดย...รัชพล ธนศุทธิสกุล

"อยากเป็นหมอ อยากเป็นวิศวกร อยากเป็นแอร์โฮสเตส-สจ๊วต" กลายเป็นคำตอบยอดฮิตของเด็กไทยเมื่อถูกถามถึงความใฝ่ฝันโตขึ้นอยากประกอบอาชีพทางด้านสาขาไหน และล่าสุดแม้ว่าจะมี "เน็ตไอดอล" "แม่ค้าออนไลน์" อาชีพใหม่ที่เข้ามาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ได้รับความสนใจ 

ทว่าจริงๆแล้วในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้นี้มีอีก 5 อาชีพที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงโลกไปจากเดิมทำให้เกิดอาชีพใหม่ๆขึ้นมาเพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

5 อาชีพที่ว่าก็คือ ตำรวจไซเบอร์ ,  วิศวกรพัฒนายานยนต์ , นักเทคโนโลยีชีวภาพ , นักวิจัยอาหาร , นักวิจัยบิ๊กดาต้าแปรข้อมูลสร้างมูลค่า

เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก งานแบบเก่าหายไป งานแบบใหม่มาแทน!

รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ความเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัลเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดอาชีพใหม่ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ขณะที่คนที่มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพเหล่านี้ยังมีจำนวนน้อย

"ทุกวันนี้เราอยู่กับโลกที่มี ปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ ซึ่งตัวฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์พยายามที่จะสื่อสารกัน คือเราเคยเห็นของหลายสิ่งหลายอย่าง ทำงานเพียงฟังก์ชั่นเดียว ปัจจุบันก็รวมกันเป็นทำงานได้หลากหลายฟังก์ชั่น แบบโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน อาชีพที่ตลาดต้องการมันก็จะออกเป็นแนวนี้มากขึ้นเช่นเดียวกัน"

อาชีพที่กำลังจะหายไปจากการเข้ามามีบทบาทของปัญญาประดิษฐ์ ที่มีศักยภาพการทำงานแม่นยำกว่า ได่แก่ สายงานทางด้านการทำบัญชี ผู้จัดการด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ กระทั่งการเข้าใจภาษามนุษย์อย่างงานการพิสูจน์อักษรหรือสายงานการสื่อสารและต้อนรับ

"สิ่งที่ปัญญาประดิษฐ์ไม่สามารถทำได้ก็คือความคิดสร้างสรรค์ เช่น การคิดสร้างสรรค์แอพพลิเคชั่นใหม่ๆที่จะไปทำงานบนมือถือ ฉะนั้นอาชีพในอนาคตจะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการที่จะวิเคราะห์เชื่อมโยงสิ่งต่างๆ ที่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำได้โดยง่าย"

เรียนจบไม่มีตกงาน! เปิด 5 อาชีพ\"มนุษย์ทองคำ\"แห่งอนาคต

 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ความเห็นอีกว่า งานสายอาชีพที่จะพัฒนาต่อยอดได้ดีไม่มีตกเทรนด์ในโลกหลังปี 2018 ได้แก่ งานด้านศิลปะ งานด้านครีเอทีฟ งานด้านวิทยาศาสตร์ขั้นสูง งานวิจัยและรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ The world Economic Forum สถาบันวิจัยด้านเศรษฐกิจที่สำคัญของโลก ได้วิจัยว่า เด็กที่กำลังเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนนี้ เมื่อจบออกไปในระดับปริญญา 65% ของเด็กเจเนอเรชั่นนี้จะทำงานที่ไม่มีในตอนนี้

"งานที่ยังคงอยู่และดีขึ้นเรื่อย ก็จะเป็นงานเกี่ยวกับศิลปะ งานครีเอทีฟ อาชีพที่จะต้องใช้ความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ เช่น ตอนนี้เราก็มีการพัฒนาโดรนเป็นอย่างมาก อาชีพที่จะมาควบคู่กับโดรนก็คือ โดรนดีไซน์เนอร์ ยกตัวอย่างแบบง่าย โดรนที่มันแปรตัวอักษรได้ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการควบคุมได้"

5 อาชีพทำไมจึงเป็นที่ต้องการของโลกแรงงาน

1.ตำรวจไซเบอร์ เนื่องจากปัจจุบันการเข้าถึงเพื่อนำข้อมูลขององค์กรไปเผยแพร่ บิดเบือน จนสร้างความเสียหายเกิดขึ้นได้มากมายจึงจำเป็นที่จะต้องมีผู้รักษาความปลอดภัยระบบดิจิทัล เพื่อคอบตรวจสอบ วิเคราะห์ อุดช่องโหว่จากการเกิดภัยจากโลกไซเบอร์จากบรรดาแฮกเกอร์

2.วิศวกรพัฒนายานยนต์ เหตุจากโลกเข้าสู่ยุคพลังงานที่เป็นมิตรและประหยัดควบคู่กัน ยานยนต์แห่งอนาคตพาหนะขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าจึงเข้ามามีบทบาทในชีวิตเพิ่มขึ้นเท่าตัวและอย่างสิ้นเชิงในอนาคต

3.นักเทคโนโลยีชีวภาพ เมื่อเกษตรกรรมเป็นได้มากกว่าอาหารล่อเลี้ยงชีวิต ในระหว่างกระบวนการผลิตยังยังสามารถนำกากเหลือทางการเกษตรมาพัฒนาเป็นพลังงานทดแทน จึงจัดเป็นประโยชน์ทั้งสองด้านในหนึ่งทางที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในอนาคต

4. นักวิจัยอาหาร ความสำคัญในเรื่องของการบริโภคเพื่อสุขภาพกำลังเป็นที่นิยม ไม่ได้รับประทานเพื่อความอร่อยแต่เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป จุดนี้ทำให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารปรับตัว เสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเข้าก็สร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์อาหารเหล่านั้นได้ขึ้นทวี

5.วิจัยบิ๊กดาต้า รู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยหลังในแวดวงธุรกิจการมีข้อมูลสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ในการลงทุน การคาดการตลาด ที่สำคัญการพัฒนาที่ หากใครสามารถการจัดการข้อมูลเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลธุรกิจย่อมประสบความสำเร็จ
 

นักศึกษา-คนทำงาน ต้องพยายามเรียนรู้ทักษะใหม่อยู่เสมอ

เมื่อเทคโนโลยีพาโลกให้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การทำงานด้วยทักษะเดิมๆจึงไม่เพียงพออีกต่อไป นั่นหมายความว่านักศึกษาและคนทำงานในยุคปัจจุบันจำเป็นต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ๆตลอดเวลา

รศ.ดร.ชาลี กล่าวว่า ความรู้มันไม่ใหม่เสมอไปอีกแล้ว เพราะความรู้สมัยนี้มันล้าสมัยได้เร็ว เปลี่ยนได้เร็ว ความรู้ที่ใหม่ๆ อาจจะเปลี่ยนไปอีกในอนาคตก็ได้ ฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือความสามารถที่เราจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเหล่านี้ เช่น วิธีการเรียนรู้เรื่อง การตลาด ปีนี้ ความรู้อาจจะใช้ได้ตอนนี้ แต่ผ่านไป 5 ปี วิธีการทำการตลาดต้องเปลี่ยนไปหรือระบบการเงินที่มีการเรียนการสอนในตอนนี้ ผ่านไปอีก 5 ปี โลกของการเงินก็จะเปลี่ยนไปเช่นเดียวกัน 

"คนจึงจำเป็นต้องมีทักษะในการเรียนสิ่งใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ มีพื้นฐานวิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงกับสังคมศาสตร์ เพื่อให้เขาสามารถเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกันได้ การคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ หรือการวิพากษ์วิจารณ์สิ่งต่างๆ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มุ่งสอนเพิ่มให้กับนักศึกษา เพื่อให้เขารู้จักอะแดปและก็ปรับตัว คิด วิเคราะห์สิ่งต่างๆได้ต่างหาก จึงจะทำให้เขาอยู่อย่างยั่งยืน และทำให้เขารักที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา"

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระบุถึง วิธีการเตรียมพร้อมสำหรับนักศึกษาหรือผู้เรียนของในยุคนี้คือ     

1.การเตรียมให้มีทักษะที่จำเป็นในการที่จะหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง มีความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปของโลกได้

2.การเตรียมให้สามารถมีความคิดสร้างสรรค์ได้อยู่ตลอดเวลา รู้จักสื่อสารอย่างทรงพลัง ตรงจุด มีประสิทธิภาพ สามารถทำงานเป็นทีมได้ รู้จักเป็นทั้งผู้ตามและผู้นำที่เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ

3.การเตรียมการเชื่อมโยงความคิดเข้ากับการปฎิบัติได้อย่างลงตัวกับบริบทของงานต่างๆ

เรียนจบไม่มีตกงาน! เปิด 5 อาชีพ\"มนุษย์ทองคำ\"แห่งอนาคต

“วิธี่การเรียนรูปแบบใหม่นี้มันจะไปสัมพันธ์กับอาชีพในอนาคต คนที่มาเรียนเขาไม่ได้เรียนเฉพาะศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่ง เราสามารถเลือกเรียนบัญชีบริหารธุรกิจเป็นเมเจอร์หลักและอาจจะเรียนไมเนอร์เป็นด้านวิเคราะห์ข้อมูล หรือเรียนวิเคราะห์ข้อมูลเป็นหลัก แต่เลือกเรียนวิชารองเป็นกฎหมาย

"มันจะเป็นการเรียนผสมผสานศาสตร์ต่างๆ การเรียนแบบนี้ทำให้เราได้เปรียบในอนาคตในแง่ว่า เวลาทำอาชีพใดอาชีพหนึ่งมันมักจะต้องใช้ความรู้มากกว่า 1 ศาสตร์ ถ้าเกิดเราเป็นนักสังคมสงเคราะห์ แต่เรามีความรู้ทางด้านดาต้าข้อมูลข่าวสาร เราก็อาจจะทำข้อมูลสังคมสงเคราะห์สาธารณสุขได้ดีกว่าคนที่จบสังคมสงเคราะห์ธรรมดา เรื่องแนวนี้ก็เป็นแนวหนึ่งที่กำลังพัฒนาทำให้เกิดการเรียนข้ามศาสตร์ ทำให้คนสามารถเลือกเส้นทางการเรียนของตัวเองได้อย่างอิสระอีกด้วย”

ค้นพบตัวเองตั้งแต่ในรั้วมหาวิทยาลัยเพิ่มโอกาสสู่อาชีพที่ใช่อย่างมั่นใจ

รศ.ดร.ชาลี กล่าวว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรบันทิตพันธุ์ใหม่ เริ่มตั้งแต่เมื่อปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งมุ่งเน้นสร้างบัณฑิตที่สามารถจบไปประกอบอาชีพที่กำลังเป็นที่ต้องการของโลก 5 อาชีพคือ ตำรวจไซเบอร์ (หลักสูตรนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรม) , วิศวกรพัฒนายานยนต์ (หลักสูตรวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์) , นักเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) , นักวิจัยอาหาร (หลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และ นักวิจัยบิ๊กดาต้าแปรข้อมูลสร้างมูลค่า (หลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังเปิดหลักสูตรใหม่ในโครงการชื่อ Thammasat Frontier School ต้นแบบโรงรียนแห่งอนาคตที่ให้นักศึกษาได้ค้นพบตัวเองก่อนจะต่อยอดไปสู่อาชีพที่เลือกอย่างมั่นใจเป็นการเพิ่มเสริมหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น

"เราพบเสมอว่านักเรียนนักศึกษายังไม่ค่อยค้นพบตัวเองตอนที่เขาจะเข้าเรียน ทำให้หลายคนเข้ามาแบบผิดๆถูกๆ แรกๆอาจคิดว่าใช่ แต่พอเข้าไปเรียนแล้วไม่ใช่ บางคนต้องทนเรียนต่อไป บางคนไม่ยอมทนก็ลาออกไปสมัครใหม่ซึ่งเสียเวลา ดังนั้นการที่เรามีสาขาอาชีพที่เปิดใหม่และเชื่อมโยงกัน ก็จะเป็นการช่วยทำให้นักศึกษาค้นพบความชอบของตัวเอง ซึ่งจะทำให้พัฒนาตัวเองได้มากขึ้น

"Thammasat Frontier School คือจะมีการรับนักศึกษาเข้ามาประมาณ 100 คน โดยรับเข้ามาโดยไม่มีสังกัดคณะ เบื้องต้นเขามาเป็นนักศึกษาที่เรียนวิชาพื้นฐาน หลังจากนั้นเรียนไป 3 เทอม แล้วค่อยเลือกจะไปเมเจอร์สาขาใน 6 เมเจอร์ที่เราตั้งเอาไว้ให้ เมื่อมาสัมผัสวิชาต่างๆ ที่เป็นพื้นฐานแล้ว จึงค่อยเริ่มเรียนสาขาที่ตัวเองสนใจจริงๆ ตรงนี้ก็ช่วยแก้ปัญหาตั้งแต่ระดับแรกๆ"

นี่คืออีกหนึ่งเทรนด์อาชีพแห่งอนาคตจากผู้เชี่ยวชาญในวงการศึกษาที่น่าจะเป็นคำแนะนำที่น่าสนใจไม่น้อยสำหรับ ว่าที่นักศึกษาใหม่ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา2562ที่กำลังจะมาถึงนี้