ห้ามรร.มีแป๊ะเจี๊ยะช่วงรับเด็ก

  • วันที่ 07 ธ.ค. 2561 เวลา 07:24 น.

ห้ามรร.มีแป๊ะเจี๊ยะช่วงรับเด็ก

สพฐ.สั่งเข้มผู้อำนวยการโรงเรียนทั่วประเทศ ห้ามมีแป๊ะเจี๊ยะรับเด็กเข้าเรียน ยันต้องโปร่งใส  'หมอธี'ชี้3ปีทุจริตบาน631เรื่องแก้เสร็จไปครึ่ง

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ลงนามในหนังสือถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ประกาศนโยบายการรับนักเรียน สังกัด สพฐ.ปีการศึกษา 2562  โดยได้กำชับให้โรงเรียนไม่ให้เรียกรับเงิน หรือระดมทรัพยากรในช่วงเวลาการรับนักเรียน ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนอยู่ปฏิบัติงาน และแก้ปัญหาในการรับนักเรียนด้วย

ทั้งนี้ การรับนักเรียนปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา มีการร้องเรียนการเรียกรับเงินแป๊ะเจี๊ยะเพื่อแลกกับการเข้าเรียนของนักเรียน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดมาตรการเชิงรุกโดยให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ติดตามตรวจสอบการรับนักเรียนของโรงเรียนสังกัด สพฐ. เพื่อให้การรับนักเรียนเป็นไปอย่างเรียบร้อย

"ตอนนี้เริ่มมีเสียงสะท้อนเป็นห่วงเรื่องแป๊ะเจี๊ยะ จึงอยากให้สังคมได้รับรู้ว่า สพฐ.ไม่ได้นิ่งเฉยและมีการเฝ้าดูแลตักเตือนอย่างเข้มข้น สพฐ.จะร่วมมือกับ ป.ป.ช.ตรวจสอบให้โปร่งใส โดยเฉพาะปัญหาการรับแป๊ะเจี๊ยะจะต้องไม่มี" นายบุญรักษ์ กล่าว

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาทุจริตภายใน ศธ.ว่า ที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าการตรวจสอบทุจริตคดีต่างๆ พบว่าหลายคดีทุจริตมีความคืบหน้าไปมาก เช่น โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จากเดิมมีความคืบหน้าในการสืบข้อเท็จจริงเพียง 5% แต่ขณะนี้เสร็จสิ้นไปแล้ว 100% และหลายพื้นที่มีการยุติเรื่องตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดทางละเมิด และมีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยทั้งร้ายแรงและไม่ร้ายแรงไปบ้างแล้ว

นอกจากนี้ ในที่ประชุม พล.อ.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษา รมว.ศธ. ยังได้รายงานผลการลงพื้นที่ตรวจสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งข้อมูลที่พบเป็นการโกงกันภายใน ทุจริตเบิกเงินซ้ำซ้อน ความเสียหายประมาณ 15 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2557 โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ชี้มูลมาให้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงผู้เกี่ยวข้อง 11 คน ไล่ตั้งแต่ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มการเงิน ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่บางส่วน ซึ่งที่ประชุมได้มอบให้ สพฐ.ไปแก้ปัญหาในเขตพื้นที่นี้ให้ใสสะอาด

สำหรับโครงการอควาเรียม ทะเลสาบสงขลา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) นั้น ขณะนี้นายกรัฐมนตรีได้ลงนามตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแล้วตามที่ ศธ.เสนอ โดยมีข้าราชการระดับ 11 ที่เป็นคนนอกกระทรวงนั่งประธาน

ขณะเดียวกันที่ประชุมได้รายงานการแก้ปัญหาเงินอุดหนุนนักเรียน ซ้ำซ้อน หรือเด็กผี โดย สพฐ.ตั้งกรรมการลงสุ่มตรวจสอบโรงเรียนหลายแห่งแล้ว ซึ่ง พล.อ.โกศล ได้ประสานกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท) ภาคอีสานตอนบนและล่าง

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า คดีทุจริตของ ศธ.ประเภทคดีทั่วไปจำแนกรายหน่วยงานที่มีคดีทุจริต 10 หน่วยงาน ซึ่งเป็นข้อมูลระหว่างเดือน ส.ค. 2558-พ.ย. 2561 มีทุจริต 631 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 365 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 266 เรื่อง

ข่าวอื่นๆ