"ศาลฎีกา" หลังใหม่เขตพระนครเริ่มทำการ 9 ม.ค.นี้

  • วันที่ 03 ธ.ค. 2561 เวลา 20:39 น.

"ศาลฎีกา" หลังใหม่เขตพระนครเริ่มทำการ 9 ม.ค.นี้

ราชกิจจาฯ ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งศาลฎีกาจากศูนย์ราชการ ไปที่ใหม่เขตพระนครเริ่มทำการ 9 ม.ค.2562

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.  ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่องเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลฎีกา จากศาลฎีกาชั่วคราว ศูนย์ราชการฯ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ไปยังอาคารที่ทำการหลังใหม่เลขที่ 6 ถนนราชดำเนินใน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร โดยเริ่มทำการตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2562 โดยมีเนื้อหาดังนี้

 

ข่าวอื่นๆ