ชำแหละปัญหามินิบัสจอดแช่ป้าย ชงพรรคการเมืองดันเป็นนโยบายแก้ปัญหาระยะยาว

วันที่ 13 พ.ย. 2561 เวลา 16:05 น.
ชำแหละปัญหามินิบัสจอดแช่ป้าย ชงพรรคการเมืองดันเป็นนโยบายแก้ปัญหาระยะยาว
มธ.จัดเสวนาชำแหละปัญหารถมินิบัส "ปริญญา" เสนอพรรคการเมืองดันเป็นนโยบายหาเสียงแก้ปัญหาระยะยาว "ขนส่ง-จราจร" แนะทำช่องทางพิเศษปฏิรูปสาย 71 จอดแช่ป้าย

เมื่อวันที่ 13 พ.ย.คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการประชุมเสวนาในหัวข้อ "การแก้ไขปัญหาการจราจรกรณีรถโดยสารประจำทางหรือมินิบัสหยุดรอผู้โดยสารบริเวณป้ายหยุดรถประจำทาง"

นายปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ กล่าวว่า ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการขาดการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งคิดว่าถ้าเพียงแค่การเอาทุกฝ่ายมาคุยกันเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ ดังนั้น การแก้ไขปัญหาควรใช้โอกาสนี้ที่พรรคการเมืองกำลังหาเสียงเลือกตั้ง เรียกร้องให้พรรคการเมืองเข้ามาทำนโยบายนี้ให้เป็นนโยบายสาธารณะ หรือแม้แต่ในอนาคตที่จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ก็ควรผลักดันเรื่องนี้ในเชิงนโยบาย เพราะการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน คือ การดำเนินการในเชิงนโยบาย เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกัน

นายวิทยา เปรมจิตร์ ประธานกรรมการสมาคมพัฒนารถร่วมเอกชน กล่าวว่า ที่ผ่านมามีกรณีปัญหาของการร้องเรียนการให้บริการของรถมินิบัสสาย 71 ค่อนข้างมากโดยเฉพาะการจอดรถแช่ป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง ซึ่งผู้ประกอบการก็รับทราบถึงปัญหานี้และได้กำชับพนักงานขับรถโดยสารมาตลอด เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายและคำนึงว่าการขับรถโดยสารเป็นการให้บริการสาธารณะ จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ด้วย

นายวิทยา กล่าวอีกว่า แต่อีกด้านหนึ่งก็อยากให้ทราบถึงปัญหาของพนักงานขับรถและผู้ประกอบการด้วย กล่าวคือ ราคาค่าโดยสารก็ไม่ได้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ทำให้ต้องพยายามหาผู้โดยสารให้มากที่สุด จึงเป็นที่มาที่ส่งผลให้พนักงานขับรถโดยสารต้องจอดรถแช่ป้ายบริเวณหน้าตลาดปฐวิกรณ์ ซึ่งเป็นป้ายต้นทางและมีจำนวนผู้โดยสารมากที่สุด

นายเกรียงศักดิ์ เยียวยาสัตว์ หัวหน้ากลุ่มงานรถเอกชนร่วมบริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กล่าวว่า เส้นทางการเดินรถของรถมินิบัสสาย 71 โดยเฉพาะบริเวณถนนรามคำแหงมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าและปิดการจราจรเหลือช่องทางการจราจรเดียวส่งผลให้เกิดการจราจรติดขัดเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ รถมินิบัสสาย 71 ต้องการได้ผู้โดยสารตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้ได้จุดคุ้มทุนมากที่สุด เนื่องจากถ้าเลยจากต้นทางไปแล้วก็จะไม่ได้ผู้โดยสาร ดังนั้น การแก้ไขปัญหาจะเรียกผู้ประกอบการมาหารือ และการกำหนดเวลาการปล่อยรถตามคิวเพื่อไม่ให้รถมินิบัสมาจอดรอที่หน้าตลาดปฐวิกรณ์จนส่งผลกระทบในภาพรวม

พ.ต.ท.พชร์ ฐาปนดุลย์ สารวัตรงานอบรมผู้กระทำผิดกฎจราจร กองบังคับการตำรวจจราจร กล่าวว่า ถ้ามีการกระทำผิดซ้ำกันหลายครั้ง การแก้ไขปัญหาบางครั้งอาจจำเป็นต้องใช้ไม้แข็ง เช่น การพักใช้ใบอนุญาต หรือ การพิจารณาการชะลอการต่ออายุสัมปทาน

พ.ต.ท.พชร์ กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม คิดว่าควรแก้ไขปัญหาในเชิงข้อเท็จจริงเป็นหลัก เช่น การหารือกับกทม.ในฐานะเจ้าของพื้นที่เพื่อจัดทำช่องจอดรถพิเศษในลักษณะให้เว้าเข้ามาในระดับหนึ่งเพื่อให้มีที่จอดรถเป็นสัดส่วนหรือการกำหนดเวลาปล่อยรถที่เหมาะสมต่อไป พร้อมกับทำบัสเลนทั่วกทม.เพื่อให้มีจุดจอดรับส่งเป็นกิจจะลักษณะชัดเจน

นายสมชัย ราชแก้ว หัวหน้าฝ่ายตรวจการณ์ กองตรวจการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า กรมการขนส่งเห็นใจผู้ประกอบการรถร่วมบริการ ซึ่งการป้องปรามและการแจ้งจับเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุเท่านั้น และการจะใช้บังคับใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียวก็แก้ไขปัญหาไม่ได้เช่นกัน เช่น หากจะพักใช้ใบขับขี่ เมื่อดำเนินการไปแล้วก็จะมีคนขับรถโดยสารใหม่มาทำผิดซ้ำอีก เป็นต้น ดังนั้น สนับสนุนการปาดถนนเพื่อให้มีช่องเว้าเข้าไปเพื่อเป็นจุดจอดรถโดยสารเฉพาะ เพราะสามารถดำเนินการได้ไม่ยาก โดยให้กทม.เข้ามาพิจารณา ขณะเดียวกัน กำหนดเวลาการปล่อยรถโดยสสารให้ชัดเจน

นางภัทรวดี กล่อมจรูญ นายกสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทาง กล่าวว่า ที่ผ่านมาผู้ประกอบการเป็นจำเลยสังคมมาโดยตลอด แต่วันนี้ค่าโดยสารต่ำกว่าต้นทุนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ คณะกรรมการขนส่งยังไม่ยอมอนุมัติอัตราค่าโดยสารใหม่ให้เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถประกอบธุรกิจได้ เพราะกลัวเรื่องคะแนนความนิยมทางการเมือง ดังนั้น ที่สุดแล้วเชื่อว่าถ้าจะขอความร่วมมือในเชิงปฏิบัติก็สามารถแก้ไขการจอดรถโดยสารแช่ป้ายและลดปัญหาการจราจรได้